Angvstia, 10, anul 2006, seria istorie-socologie

  • Anul publicației: 2006
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VIGH, Bela Răspîndirea calvinismului în Transilvania secolului al XVI-lea .9-19 română
TUDORAN, Raluca Conscripția de la 1785 în Scaunul Trei Scaune 21-26 română
LECHINȚAN, Vasile Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană la 1918, de la M la Z) - II 27-35 română
MIHU, Elena Protopopul Nicolae Ghiaja din Paloș în evenimentele revoluționare din 1848-1849 37-52 română
RANCA, Ioan Românii de pe granița cu Moldova în timpul revoluției de la 1848-1849 53-64 română
HANCU, Ana Aspecte ale situației clerului greco-catolic din protopopiatul Tîrgu Mureș în primii ani după revoluția de la 1848-1849 65-75 română
GRAMA, Ana Familia sibiană a lui Ioan Florian (1829-1894) prejedinte al tribulalului regesc din Odoeheiul Secuiesc 77-94 română
DOBOZI, Beatrice Contribuții la istoricul Parohiei Ortodoxe Toplița - secolul al XIX-lea 95-102 română
PINCA, Petru Episcopul Justinian Teculescu (1865-1932) Pagini din viața și activitatea sa 103-124 română
PENTELESCU, Aurel, PREDA, Gavril Justinian Teculescu - primul Episcop al Armatei Române. Documente inedite 125-135 română
LAZĂR COSTEL, Cristian Contribuții privind istoria bisericii din Voșlobeni, la sfîrșitul sec. XIX și începutul sec. XX 137-141 română
STANCU, Vasile Activitatea desfășurată de Centrul de inițiere al organizației "Straja Țării" din Sf. Gheorghe reflectată în Buletinul Astrei al Despărțămîntului Central al Județului Trei Scaune 143-150 română
CRIȘAN, Cristian Un chestionar cu valoare monografică, din anul 1937, referitor la localitățile din plasa Buzăului Ardelean 151-162 română
SPÎNU ALEXANDRU, Alin Serviciul Special de Informații atenționează: revizionism maghiar sub cupola Bisericii (1941) 163-170 română
ȘANDRU, Dumitru Administrația din nord-vestul ransilvaniei de după 23 August 1944 171-187 română
TALAMBĂ, Daniel Maghiarii în viața politică românească în perioada 1944-1948 189-210 română
PETCU ADRIAN, Nicolae Un slujitor al Orodoxiei și neasmului românesc: părintele Aurel Negoescu 211-214 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Completări la bibliografia mitropolitului cărturar Nicolae Colan 215-221 română
RUS DORIN, Ioan Din poeziile veteranului de război din Reghin, Ilie Halațiu 223-226 română
NENCESCU, Marian Monumente comemorative ale eroilor neamului din județele Harghita și Covasna 227-234 română
FOFÎRCĂ, Adina Noile steme ale localităților din județul Covasna - Studiu de caz - 235-242 română
CORNEA, Luminița Revista ECOU - istorie, realizări, perspective 243-248 română
ȘANDRU, Codrina Prezent și perspective ale relațiilor româno-maghiare din Harghita și Covasna. Un studiu calitativ asupra elitelor locale 251-263 română
COBIANU-BĂCANU, Maria Aspecte ale contactului dintre culturi în județele Covasna și Harghita 265-276 română
TĂNASĂ, Dan Aspecte ale educației multiculturale în liceele din Sfîntu Gheorghe 277-286 română
BROANĂR, Erich-Mihail, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" 289-296 română
LECHINȚAN, Vasile Ardealul timpuriu (895-1324) - Kristo Gyula 299-301 română
GOTEA, Vasile O stafie bîntuie prin Ardeal - Șandru Ilie 301-302 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Atlasul localităților județului Covasna 303-308 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Oficiali de stat români din Transilvania (1368-1918) 308-310 română
ISTRATE, Valentin Românii din scaunele Ciuc, Giugeu și Calin în secolul XIX-lea - Boar L. 310-311 română
ȘANDRU, Ilie Sub semnul eternității - Vrabie Nicu 311-313 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Transilvania de Nord-Est. 1944-1952 - Țurlea Petre 314-315 română