Angvstia, 11, anul 2007, seria istorie-socologie

  • Anul publicației: 2007
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Angustia - nr. 1-10, 1996-2006 - Sumar general .9- română
NEGULESCU, Elisabeta Românii din sud-estul Transilvaniei în documentele Ocîrmuirii Saac 27- română
RANCA, Ioan Opoziția autorităților guvernamentale și locale ungurești din Transilvania, față de o adunare națională a românilor în anii 1790-1791 31- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Stențel Condrat, zugrav și copist prin satele mureșene (prima jumătate a secului XIX) 41- română
LECHINȚAN, Vasile Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană la 1918, de la M la Z) - II 63- română
MIHU, Elena Pătimirile preotului Ioan Brîndușe din Daneș în anul 1849 71- română
DOBOZI, Beatrice Un protocol de vizitație canonică - imagine a parohiilor din protopiatul Ortodox Reghin la anul domnului 1852 93- română
GRAMA, Ana Comunitatea breșcană în pragul secolului al XX-lea și în primele decenii ale acestuia. Edificarea "Școlii de piatră" (1904) 101- română
DOBREANU, Ana Date privind amploarea, direcții și alte asoecte ale emigrării populației din Comitatul Ciuc la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 119- română
RADU, Gheorghe Șovinismul maghiar la început de veac XX în documentele nemțene 127- română
SPÎNU, Alin Presa minoritară din Transilvania (1919-1934) 133- română
STAN, Constantin Miron Cristea și încoronarea Regelui Ferdinand la Alba Iulia și București (15-17 octombrie 1922) 141- română
OPRIȘ, Ioan Episcopul Policarp Morușcă ( 20-III-1883-26-X.1958) și stăruința pentru românii americani 157- română
ȚURLEA, Petre Limba română, ungurii și Nicolae Iorga după Marea Unire 171- română
LAZĂR COSTEL, Cristian Cultură și spiritualitate la românii din Ciuc în anii interbelici 177- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Bănci populare și cooperative de credit din județul Treiscaune (1919-1940) 187- română
SPÎNU, Alin Metode, mijloace și acțiuni subversive care au vizat destrămarea României (1919-1944) 195- română
CATRINA, Constantin Dr. Valeriu Bidu (1895-1967). Note și corespomdență 201- română
CORNEA, Luminița "Urmele" Basarabiei în viața și activitatea lui Romulus Cioflec 211- română
STOICA, Maria Lumea văzută prin ochii unui român: Romulus Cioflec "cutreierîd Spania" 225- română
ILIESCU, Marianne Relectura romanului românesc interbelic: Vîrtejul - de Romulus Cioflec 229- română
SURDU, Alexandru Literalitate și literalitate în scrierile teologului cărturar Nicolae Colan 239- română
NEGREA, Romeo Activitatea Asociațiunii Transilvane pentru Cultura și Literatura Poporului Român în județul Treiscaune în anul 1939 249- română
PĂDURARU, Constantin Situația refugiaților transilvăneni din teritoriul cedat vremelnic Ungariei hortyste stabiliți temporat în județele Neamț și Bacău 259- română
DUȚĂ, Alexandru Date preliminare despre refugiați din Transilvania de Nord stabiliți în sud-estul României în anii 1940-1944 269- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Pagini din calvarul românilor covăsneni, ăn timpul ocupației hortyste, din toamna anului 1940 275- română
BODNARI, Mircea Organizații și partide politice din județul Treiscaune în perioada 1944-1950 289- română
STANCU, Vasile Colaborarea Comitetului Județean al Frontului Plugarilor cu Particul Comunist (Partidul Muncitoresc Român) în perioada 1946-1949 293- română
VALENTIN, Vasile Penitenciarul din Miercurea Ciuc în anii '50 297- română
FUDULU, Cătălin Morminte și opere comemorative de război din Miercurea-Ciuc 305- română
NENCESCU, Marian Eroi ai internelor, căzuți, la datorie în județele Harghita și Covasna 309- română
VULPE, Gabriela O creionare a monografiei orașului Tîrgu Secuiesc aflată la Direcția Județeană Galați a Arhivelor Naționale 315- română
TRUȚĂ, Florina Repere istorice, geografice și demografice a zonei Toplița 321- română
TĂLMĂCIAN, Florin Receptarea hotăririlor de la Balamand în cadrul Bisericilor Greco-Catolice din România și Ungaria 325- română
ȘANDRU, Codrina Rețele sociale ale elitelor locale în Harghita și Covasna 339- română
COBIANU-BĂCANU, Maria Aspecte noi, relevate de cercetarea "Românii la contactul diontre culturi" 353- română
MĂGHERAN, Elena Cercetare asupra reflectării tendințelor de obținere a autonomiei Ținutului Secuiesc în presa de limbă maghiară din județul Covasna 363- română
MITROI, Olga Cercetare cu privire la fenomenul suicidar din Romania, în general, și în județul Covasna în special 381- română
BROANĂR, Erich-Mihail, LĂCĂTUȘU, Ioan Cronica activității Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" pe anul 2006 403- română
CORNEA, Luminița Limba română în graiul ceangăilor din Moldova - Dăbilă Ioan 413- română
RANCA, Ioan Romanii sudtransilvăneni în secolul al XIX-lea, județul Covasna. Mărturii documentare - Ranca Ioan 414- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Românii la contactul dintre culturi - relații interetnice - Ciobanu-Băcanu Maria 416- română
STANCU, Vasile Dăinuire românească - Lăcătușu Ioan 418- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Comunități etnice și elite locale - Șandru Codrina 422- română
LECHINȚAN, Vasile Arhivele românești între tradiție și reformă - Joița Diana, Lăcătușu Ioan 424- română
BROANĂR ERICH, Mihail Omagiu Horia Colan la 80 de ani 426- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Românii din județul Ciuc în perioada interbelică - Lazăr Costel 427- română
ȘANDRU, Ilie Mureșul Superior - vatră de cultură românească - Metea Vasile 428- română
LĂCĂTUȘU, Ioan Pentru neam și pentru lege - Teculescu Iustinian 429- română
STANCU, Vasile Românii în mass-media maghiară din Harghita și Covasna 431- română