Analele Banatului: AnB, 4, 1998, seria Științele Naturii


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GRUESCU, Constantin (autor) Ocurența maclei japoneze a curațului în Munții Metaliferi ai Banatului 3-6 română
articol de periodic CIUNTU, Viorel (autor) Minerale din Banat în patrimoniul mineralogic al Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu 7-14 română
articol de periodic CZIER, Zoltan (autor) The nomenclatural revision and the taxonomy of the fossil plants kept in the paleobotanical collection of the Banatum Museum from Timișoara 15-40 engleză
articol de periodic GOIAN, Mircea (autor) , GOIAN, Maria (autor) Doctorul Hans Humml, paleobotanist și geolog bănățean 41-44 română
articol de periodic VENZEL, Marton (autor) Date paleobotanice și faunistice asupra speciei Coluber Viridiflavus Lacepede, 1789 (Serpentes, Colubridae) din bazinul carpatic 45-52 română
articol de periodic COSTE, Ioan (autor) Grădina botanică din Timișoara. Istoria unei instituții, mereu abandonată 53-72 română
articol de periodic OPREA IOAN, Virgiliu (autor) , OPREA, Valeria (autor) Făgetele neutrobazifile (tip Asperula-Denteria) din Munții Banatului 73-80 română
articol de periodic ARDELEAN, Corina (autor) Biologia, ecologia și chorologia orchideelor din zona Bocșa (județul Caraș-Severin) 81-94 română
articol de periodic GOREA, Laura (autor) Herbarul, sursă de investigație și cercetare științifică 95-100 română
articol de periodic TUDOSIE, Rodica (autor) Catalogul ordinului Synandrales din herbarul Secției de Științele Naturii Timișoara 101-144 română
articol de periodic BĂNĂRESCU, Petru (autor) , STOICESCU., Aureliu (autor) , NEAGREA, Ștefania (autor) The lower crustacea from the temporary pools of the Banat (south-western Romania) 145-164 engleză
articol de periodic KONIF, Frederic (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a zonei de agrement „Pădurea Verde” a parcurilor centrale și grădinilor periferice din munucipiul Timișoara între anii 1921-1988 165-185 română
articol de periodic NEUMANN, Enric (autor) Fauna de lepidoptere a zonelor sărăturoase din Câmpia Banatului 185-212 română
articol de periodic BALACI, Ana (autor) Lista sistematică de micro și macrolepidoptere din colecția „Frederic Konig” a Muzeului Banatului Timișoara 213-282 română
articol de periodic GAVA, Radu (autor) Studiul ecologic al populației de diplopode (Diplopoda) din pădurea Zăvoi-Ștefănești, județul Argeș 283-298 română
articol de periodic BOTU, Eugenia (autor) Colecția de Cerambycidae a Secției de Științele Naturii din Muzeul Porților de Fier Drobeta Turnu-Severin 299-306 română
articol de periodic BALACI, Ana (autor) Familia Syrphidae (Diptera) din colecția Muzeului Banatului 307-314 română
articol de periodic PĂLĂGEȘIU, Ioan (autor) , SÂNEA, Nicolae (autor) , PETANEC, Emanuel (autor) , GROZEA, Ioana (autor) , BUZĂRIN, Alexandru (autor) , CIUNGAN, Adina (autor) Cercetări privind entomofauna grâului și a altor culturi din Banat 315-323 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Istoricul cercetărilor ornitologice din Banat 323-340 română
articol de periodic MUNTEANU, Dan (autor) Cercetări asupra avifaunei Masivului Hăghimaș 341-352 română
articol de periodic BERES, Iosif (autor) Ornitocenozele etajelor alpine și subalpine din Munții Rodnei 353-366 română
articol de periodic ANDREI, Adrian (autor) , ANDREI, Ana-Maria (autor) Păsările cuibăritoare din Masivul Țarcu 367-370 română
articol de periodic MUNTEANU, Dan (autor) Avifauna clocitoare din Parcul Central al orașului Cluj în perioada 1980-1997 371-382 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Avifauna rezervației ornitologice de la Satchinez, județul Timiș 383-392 română
articol de periodic ANDREI, Adrian (autor) , ANDREI, Ana-Maria (autor) Avifauna lacului Murani-Pișchia 393-398 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Păsările acvatice din Banat 399-458 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) Contribuții la cunoașterea păsărilor clocitoare din municipiul Timișoara 459-476 română
articol de periodic MURARIU, Dumitru (autor) Muzeele de Științele Naturii în perspectiva mileniului III 477-482 română
articol de periodic KISS, Andrei (autor) , BALACI, Ana (autor) , NACU, Octavian (autor) Date despre Secția de Științele Naturii - Timișoara 483-498 română
articol de periodic GOIAN, Maria (autor) , GOIAN, Mircea (autor) Satul ecologic 499-502 română
articol de periodic BAN, Gheorghe (autor) , BUCUR, Ioan (autor) , CRIȘAN, Vasile (autor) O abordare interdisciplinară a problematicii conservării patrimoniului imobiliar. Studiu de caz la Muzeul Municipal Mediaș 503-511 română
articol de periodic Cuprins 513-514 română