Angvstia, 16, 2012, seria istorie-socologie

  • Anul publicației: 2012
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Angvstia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LECHINȚAN, Vasile (autor) Români odorheieni la scaunul de judecată în secolul al XVII-lea. I. (1607-1608) .11-17 română
TROFIN, Liliana (autor) Dimensiunile cosmice și diacronice ale creștinismului în opera lui Samuil Micu 19-27 română
MARICA, Valentin (autor) Dificultăți ale exegezei șaguniene 29-32 română
NEAMȚU, Gelu (autor) Distrugerea documentelor românilor ardeleni pentru a-i elimina din istorie 33-38 română
PÎRVU, Sebastian (autor) Comunitățile românești din fostele scaune sevuiești, în preajma revoluției de la 1848 39-52 română
TUTULA, Vasile-Claudiu (autor) Revoluția de la 1848-1849 în sud-estul Transilvaniei 53-60 română
BEJAN, Ligia (autor) Divorț și recăsătorie, între intransigență și toleranță, în comunitățile românești de pe Valea Tîrnavei Mici, la mijlocul secolului al XIX-lea 61-64 română
BĂRĂGAN-SPOREA, Corina (autor) Aspecte din istoricul administrației locale din comuna Vama Buzăului 65-76 română
AITEAN-TAUS, Constantin (autor) Crîmpeie din viața spirituală a localității Arini 77-90 română
CHISTOL, Aurelian (autor) Aspecte legate de organizarea poliției capitaliei 91-100 română
FLOREA, Magdalena (autor), PANĂ, Doina (autor) File din istoria teatrului românesc din Tîrgu-Mureș și împrejurimi 101-116 română
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), STANCIU, Vasile (autor) Intelectuali români din arcul intracarpatic în viața publică bănățeană și arădeană 117-136 română
GRAMA, Ana (autor), OPRESCU, Liliana (autor) Speze, colecte și contribuenți pentru zidirea școlii de piatră din Brețcu ("școalei celei nouă") 137-154 română
DOBREANU, Ana (autor) Considerații privind situația agriculturii în comitatele Ciuc, Odorhei și Trei Scaune la începutul secolului al XX-lea 155-162 română
DIMITRIU, Oana-Lucia (autor) Mitropolitul Alexandru Nicolescu, participant de marcă la înfăptuirea României moderne 163-166 română
PLOȘNEA, Nicoleta (autor) Dumitru (Emilia) Antal un adevărat sol și organizator al sfaturilor șio gărzilor naționale în zona Mureșului Superior 167-180 română
HODIȘ, Viorel (autor) Ore astrale basarabene (1918-1991) 181-184 română
TUDOR, Vasile (autor) Prezența aviației române în sud-estul Transilvaniei, în anii 1816-1917 185-190 română
TUTULA, Vasile (autor) Capturarea și dezarmarea de către armata română a diviziei de secui (23-29 aprilie 1919) 191-196 română
SPÎNU, Alin (autor) Activitatea companiei de jandarmi Odorhei, în primul deceniu după Marea Unire (1919-1929) 197-200 română
ȚURLEA, Petre (autor) Istoria și istoricul în viziunea lui Nicolae Iorga 201-203 română
VULCĂNESCU, Sorin-Grigore (autor) Spiritualitate și Naționalism în viziunea "Tinerei Generații" a lui Mircea Vulcănescu (1904-1952) 205-210 română
BENGEAN, Florin (autor) Cărturarul Vasile Netea și istoricul biserices Ioan Lupaș 211-217 română
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), STANCU, Vasile (autor) Contribuții documentare privind activitatea despărțămîntului Astra Treiscaune, în perioada interbelică 219-227 română
BOJAN, Ioan (autor) Bătălia pentru Ardeal. Preliminariile politico-diplomatice ale Dictatului de la Viena 229-234 română
BODNARI, Mircea (autor) Aspecte ale vieții religioase din județul Treiscaune, oglindite în izvoare inedite (1945-1951) 235-238 română
LAZĂR, Costel-Cristian (autor) Rolul Bisericii Ortodoxe Române în viața comunităților romțnești, Studiu de caz: Micfalău 239-248 română
PETCU, Ionuț-Constantin (autor) Vocația seminarului monahal superior de la Mănăstirea Neamț, în viziunea patriarhului Justinian Marina 249-254 română
ȚURLEA, Petre (autor) Victoria stalinismului în Transilvania de Nord-Est. Înfințarea Regiunii Autonome Maghiare 255-260 română
BODNARI, Mircea (autor) Contribuții documentare privind constituirea regiunii Autonome Maghiare 261-264 română
BALINT, Nicolae (autor) Octombrie 1956 - Ecouri mureșene ale revoluției anticomuniste din Ungaria 265-272 română
SABĂU-POP, Ioan (autor) Problematica - istorică și juridică - restituirii marilor proprietăți imobiliare și a celor reclamate de cultele religioase în Transilvania 273-282 română
CORNEA, Luminița (autor) Perspectivă personală asupra operei lui Rimulus Cioflec, la ceas aniversar 283-285 română
STOICA, Maria (autor) Nevoia de cultură, între așteptări și împliniri. Cultură șui educație românească în contextul globalizării 287-290 română
COBIANU, Elena (autor) Datoria ca sens al existenței umane 291-296 română
COBIANU-BĂCANU, Maria (autor) Cultura muncii și cultura întreprinderii - factori de modelare ai personalității umane 297-302 română
BUZEA, Dan (autor), FELEA, Cristina (autor), FILIP, Eugenia (autor), HERȚEG, Florin (autor), KOVACS, Adela (autor), PARVU, Sebastian (autor) Digitizarea colecției ecleziastice de la Catedra ortodoxă din Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna 303-308 română
BENGEAN, Florin (autor) Tradiție și actualitate la pr. Dumitru Stăniloae - Toma Ștefan-Lucian 311-314 română
STANCU, Vasile (autor) Cronica învățămîntului din Vama Buzăului - Sporea- Bărăgan Corina 314-317 română
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna și Harghita (1850-1918) 317-319 română
GHINEA, Ligia-Dalila (autor) Genealogia Familiei Colan - Lăcătușu Ioan 319-321 română
LĂCĂTUȘU, Ioan (autor), LECHINȚAN, Vadile (autor), STANCU, Vasile (autor) Istoria Secuilor - A Stekelyseg Tortenete 325-328 română
BROANĂR, Erich-Mihail (autor), LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activității Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" pe anul 2012 331-349 română