Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI, 2007-2008-2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic COTEA, Valeriu (autor) Centenar Simion Florea Marian .9-12 română
articol de periodic DATCU, Iordan (autor) La centenarul morții lui Simion Florea Marian 13-16 română
articol de periodic FOTEA, Mircea (autor) Initatea dintre om, natură și cosmos, idee dominantă în cultura tradițională a românilor 17-24 română
articol de periodic URSACHE, Petru (autor) Moartea ca așteptare. Marginalii la o trilogie a existenței 25-31 română
articol de periodic FLOREA, Virgiliu (autor) Simion Florea Marian inedit: Trei legende despre păsări prelucrate, în limba germană de Carmen Sylva 33-37 română
articol de periodic CUCEU, Maria (autor) Simion Florea Marian și cataloagele prozei populare 39-44 română
articol de periodic COATU, Nicoleta (autor) Simion Florea Marian și registrul cultural-magic-reevaluări într-o lectură prezentă 45-50 română
articol de periodic CANCIOVICI, Mihai (autor) Contribuția lui S.Fl. Marian la studierea itologiei populare românești 51-56 română
articol de periodic COJOCARU, Nicolae (autor) Simion Florea Marian și premiile Academiei Române 57-61 română
articol de periodic MĂNICUȚĂ, Cornelia (autor) Tălmăcirea și răstălmăcirea unei figuri mitice: Borza 63-69 română
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Un manuscris monumental: Botanica Poporană Română, de Simion Florea Marian 71-78 română
articol de periodic LEU, Paul (autor) S.Fl. Marian, autor al Marii Enciclopedii Austriece 79-85 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Simion Florea Marian și cercetarea obiceiurilor tradiționale 87-91 română
articol de periodic MOISEI, Antonie (autor) Metodele de investigare a culturii tradiționale a populației in Bucovina în operele științifice ale lui S.Fl. Simion 93-97 română
articol de periodic LISOVSCHI, Anamaria (autor) Simion Florea Marian și etnobotanica românească 99-100 română
articol de periodic PARASCA, Anca (autor) Cercetările lui Simion Florea Marian - parte integrantă a patrimoniului cultral european 101-103 română
articol de periodic SCALCO, Maria (autor) Ilișești, satul natal al părintelui Simion Florea Marian, primul etnofolclorist român 105-107 română
articol de periodic MALEȘ, Ancuța (autor) Piese de tezaur din patrimoniul Complexului Muzeal Bucovina, în expoziții internaționale 109-112 română
articol de periodic JITĂREANU, Benonia (autor) Documente despre Tîrgul Sucevei și Cetatea de Scaun secolele XVIII-XIX 113-116 română
articol de periodic BOGHIAN, Dumitru (autor) Din nou despre unele surse de materie primă pentru confecționarea utilajului litic al comunităților Complexului Cultural Precucuteni-Cucuteni 117-146 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Un depozit alcătuit din două piese dec aramă, un topor-ciocan de tip Vidra și o brățară, descoperite în satul Lișmănița, com. Darabani, jud. Botoșani 147-158 română
articol de periodic IGNAT, Ioan (autor) O așezare din perioada tîrzie a epocii bronzului de la Șipoteni-Ghenghioaia, com. George Enescu, jud. Botoșani 159-169 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) Așezarea culturii Noua de la Topolița (com. Grumăzești, jud. Neamț) 171-183 română
articol de periodic PIVOVAROV, Serghii (autor) Răspîndirea scrisului la populația medievală din interfluviul Prutului Superior și Mistrului Mijlociu 185-186 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) Todirești - o așezare tîrzie a complexului cultural Sîntana de Mureș - Cernjahov 187-192 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Cahle fragmentare descoperite șa Liteni, comuna Moara, județul Suceava 193-200 română
articol de periodic JOSANU, Vitalie (autor) Trei inscripții din secolele XVI-XVII descoperite la Biserica "Sf. Dumitru" com. Zaharești, jud. Suceava 201-203 română
articol de periodic MOISEI, Antonie (autor) Tradiții calendaristice ale românilor bucovineni semnalate de surse medievale scrise 205-211 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Biserica Adormirea Maicii Domnului (Adormirea Precistei sau Uspenia) - un locaș de cult dispărut din orașul Suceava 213-224 română
articol de periodic ANDRONIC, Mugur (autor) , BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Săsciori - un sat dispărut din ținutul Sucevei 225-230 română
articol de periodic PÎNZAR, Alexandru (autor) Sigiliul armoriat al unui membru galițian al familiei Hizdeu-Hîjdău 231-240 română
articol de periodic PUIU, Adrian (autor) "Generația pașoptistă" între ideal și realitate politică 241-268 română
articol de periodic CATRINAR, Marcel (autor) Vasile Mălinescu și Unirea Principatelor Române 269-283 română
articol de periodic PÎNZARIU, Cristina (autor) Medalii românești din colecția Complexului Muzeal Bucovina 285-300 română
articol de periodic CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (autor) "O candela a Românismului" în fața ofensivei răsăritului: Tribuna Romanilor Transnistrieni versus R.A.S.S. Moldovenească 301-317 română
articol de periodic BRUJA, Radu (autor) , MANDRIK, Marina (autor) Ucrainienii din România în Frontul Renașterii Naționale 319-329 română
articol de periodic GRAD, Cornel (autor) Ultimatumul societic din iunie 1940: a doua ciopîrțire a Moldovei în epoca modernă 331-344 română
articol de periodic CARP, Liviu (autor) Masivul Suhardului bucovinean. Istoricul cercetărilor geografice 345-349 română
articol de periodic PÎNZAR, Ioan (autor) Personalități bucovinene în corespondență: Leca Morariu. Teodor Bălan, Nicolae Teaciu-Albu, Grigore D. Grecul, Morariu Victor, Ieșan Al., Negru Vasile, Isopescu Claudiu, Tofan George, Dugan Arcadie, Mihai Cărăușu, Ștefan Pavelescu, Botezat Eugen către Ema 351-386 română
articol de periodic OLENICI, Dimitrie (autor) , OLENICI, Ștefan (autor) The existence of the aether and the Earth+s rotation demonstrated by the aberration of terrestrial light and kimematic reflection 387-396 engleză
articol de periodic OLENICI, Dimitrie (autor) The Sarawak Antieclipse Pendulum Experiments 397-408 română
articol de periodic BĂDĂLUȚĂ, Carmen (autor) , BORTĂ, Loredana (autor) Medalion Emil Biedrzycki 409-413 română
articol de periodic CREANGĂ, Doina (autor) Prelucrarea și investigarea pielii de legatorie 415-420 română
articol de periodic VASILIU, Mugurel (autor) Restaurarea unei măsuțe-altar eneolitice (cultura Cucuteni) descoperită la Adîncata - Dealul Lipovanului, județul Suceava 421-424 română
articol de periodic MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Iconostasul bisericii Vama din Muzeul Satului Bucovinean Suceava. Analize microbiologice - studiu de caz 425-438 română
articol de periodic CUȚUI, Alexandrina (autor) Problematica restaurării icoanei "Soborul Maicii Domnului" - Studiu de caz - 439-442 română
articol de periodic AXINTE, Loredana (autor) Aspecte privind degradările datorate insectelor xilofage asupra unor biserici din lemn din județul Suceava 443-458 română
articol de periodic ENEA, Sergiu (autor) O skipetpah, o losadjah, o vojne. Etjudy v zascitu migracionnoj koncepcii M. Gimbatus - Dargacev A.V. 461-465 română
articol de periodic IGNAT, Ioan (autor) Ambarcațiuni și navigație în preistorie. Cu specială privire la Dunărea de Jos și Marea Neagră - Schuster Cr., Morintz Al. 467-469 română
articol de periodic IGNAT, Mircea (autor) Cîteva considerații privind o colecție de biografii ale împăraților romani 471-378 română
articol de periodic BRUJA, Radu (autor) Mircea Eliade. Anii tulburi: 1932-1938 - Gligor M. 479-484 română
articol de periodic VARTOLOMEI, Paula (autor) Pictura murală din Nordul Moldovei - Modificări estetice și restaurare - Boldura Oliviu 485-487 română
articol de periodic COVA, Ioana (autor) Textile traditionale din Transilvania. Tehnologie și estetică 489-490 română
articol de periodic BRĂDĂȚAN, Aura (autor) Biblia Vulgata, Blaj, 1760-1761, vol I-V 491-492 română
articol de periodic MALEȘ, Ancuța (autor) Casa memorială Simion Florea Maria - Brădățan Aura 493-493 română
articol de periodic MALEȘ, Ancuța (autor) Poesii poporale din Bucovina. Balade române, culese și corese de Simion Fl. Marian - Brădățan Aura 495-496 română
articol de periodic CERNICA, Doina (autor) Cernăuțiului meu - Vitencu Dragoș 497-499 română
articol de periodic CERNICA, Doina (autor) Puiul de cerb - Labiș N. 501-501 română
articol de periodic BATARIUC, Paraschiva-Victoria (autor) Alexandru Arimon (1938-2008) 503-508 română
articol de periodic DEMCIUC, Vasile (autor) Octav Monoraru 509-510 română