Angvstia, 7, 2002, seria arheologie

  • Anul publicației: 2002
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Angvstia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Artefacte ceramice din neoliticul mijlociu în Transilvania: Cultura CCTLNI din stațiunea Zau (jud. Mureș) .7-18 română
BUZEA, Dan (autor), CAVRUC, Valeriu (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Descoperiri eneolitice de la păuleni- Campania 2001 19-40 română
BUZEA, Dan (autor), CAVRUC, Valeriu (autor) Noi cercetări privind epoca bronzului în așezarea Păuleni (Ciomortan). Campaniile din anii 2001-2002. Raport preliminar 41-88 română
CAVRUC, Valeriu (autor) Noi considerații privind Grupul Ciomortan 89-98 română
KRUSELNICKA, Larisa (autor) O nouă așezare din epoca bronzului timpuriu în Ucrauna subcarpatică 99-113 română
BELDIMAN, Corneliu (autor) Vîrfuri de săgeți din materii dure de animale în așezarea culturii Noua de la Zoltan, jud. Covasna 115-152 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Cercetări arheozoologice în așezarea de epoca bronzului (cultura Noua) de la Zoltan (jud. Covasna) 153-174 română
SZEKELY, Zsolt (autor) Noi descoperiri arheologice din epoca bronzului tîrziu de la Cernat, jud. Covasna 175-181 română
BUZEA, Dan (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Olteni - "Cariera de nisip", jud. Covasna, în anul 2000 183-226 română
CRIȘAN, Viorica (autor) Piese de bronz inedite din Cîmpia Transilvaniei 227-232 română
BOROFFKA, Nicolaus (autor) Mormîntul halsstattian de la Batoș, jud. Mureș 233-240 română
SÎRBU, Valeriu (autor) Tezaurele prinților geți 241-265 română
POPESCU, Cristina (autor) Ateliere de olari în Estul Transilvaniei sec. III i Chr. - sec. i d. Chr 267-270 română
POPA, Alexandru (autor) Some considerations about stone building in Barbaricum during the Late Roman Period 271-293 engleză
GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Identificarea gemologică a componentelor unui sirag de mărgele din secolele V-VI, descoperit în zona Cordoș (Municipoiul Cluj-Napoca, România) 295-302 română
CIOBANU, Doina (autor) Probleme generale privind exploatarea sării în spațiul carpato-dunărean în Mileniul I 303-310 română
COMȘA, Alexandra (autor) Date antropologice ale scheletelor din mormintele feudale descoperite la Grădiștea Coslogeni (jud. Călărași) 311-319 română
ISTRATE, Angel (autor), MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din Tîrgu Secuiesc. Cercetări arheologice 321-342 română
JANOVITS, Istvan (autor) Noi perigheze arheologice pe teritoriul județelor Harghita și Covasna efectuate în anii 1997-2001 343-350 română
GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Metodologii de recoltare a eșantioanelor și probelor mineralogice, petrografice și pedologice, din siturile arheologice 351-353 română
KACSO, Carol (autor) Hortfunde der alteren und mittleren Bronzezeit auf den polnischen Gebieten - Blajer W. 355-358 română
POPA, Alexandru (autor), SCORPAN, Galina (autor) The Goths (The Peoples of Europe) 359-364 română
CERNJAKOV, Ivan (autor), LEZUH, Ivan (autor) 150 ani de la nașterea lui Ion Suruceanu (1851-1897) 365-368 română
BUZEA, Dan (autor), CAVRUC, Valeriu (autor) Cronica activității în domeniul arheologiei pe anii 2000-2001 369-373 română