Angvstia, 8, anul 2004, seria istorie-etnografie-sociologie

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
TĂLMĂCIAN, Florin Relațiile dintre Biserica Transilvaniei și Patriarhia Ecumenică .11-18 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana O carte veche " Carte sau lumină", Snagov, 1699. Un preot și un cronicar din Scheii Brașovului. Restituiri 19-40 română
LECHINȚAN, Vasile Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană în 1918) 41-61 română
BĂILĂ, Maria Unirea cu Biserica Romei și urmările ei. Aspecte din Trei Scaune în contextul general transilvănean 63-68 română
MOLDOVAN, Ilie Mitropolitul Andrei Șaguna în apărarea excelenței neamului românesc din Transilvania, în general, și din zona arcului intracarpatic, în special 69-78 română
GRAMA, Ana Îndatorați la o comemorare. Ioan Petric (+ 1903-2003) 79-108 română
ANGHEL CRISTIAN, Ioan Aspecte privind situația unor școli confesionale românești în Trei Scaune. Secolul XIX. 109-117 română
PÎRVU, Sebastian Consolidarea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, în secolul al XIX-lea 119-126 română
MOLDOVAN, Nicolae A XXII-a Adunare Generală "Astra" de la Broșov din august 1883, oglindită în gazeta de limbă maghiară #Stekely Nemzet" 127-129 română
DIMITRIU, Oana Contribuții de istorie literară. Corespondența între Șt. O. Iosif, Virgil Ciopflec, Ilarie Chendi și Ion Bogdan - august 1899 - martie 1901 - 14 scrisori inedite 131-146 română
BOSOANCĂ, Traian Din viața și activitatea Dr. Titu Liviu Tilea 147-150 română
RUS DORIN, Ioan, SZABO, Athur, SZABO, Etelka Lista soldaților din Regimentul 22 Tîrgu-Mureș decorați după bătălis de la Asiago 151-166 română
NEGREA, Romeo Marea unire și românii covăsneni 167-171 română
FOLA NICOLAE, Victor Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele două războaie mondiale 173-180 română
STAN, Constantin Patriarhul Miron Cristea și criza dinastică din România (1925-1930) 181-189 română
ISTRATE, Valentin O pagină de învățămînt românesc în "Secuime" Liceul "Șt. O. Iosif" din Odorhei 191-198 română
FOLA NICOLAE, Victor Ideal și acțiune în spirit național: publicistul Octavian M. Dobrotă și sitruația românilor din Harghita în anii interbelici 199-204 română
STAN, Constantin Refugiați transilvăneni la Rîmnicu Sărat și Buzău (1940-1941) 205-216 română
ȚURLEA, Petre Încercarea de maghiarizare a ceangpilot în anii 1946-1947 217-221 română
PUIU, Sidonia L-am cunoscut pe istoricul David Prodan 223-228 română
ȘANDRU, Ilie Vasile Netea și Mureșul Superior 229-231 română
ANDREI, Elisabeta, BUCUR, Ioan Monografia Școlii Profesionale Speciale Agricole nr. 16 din Miercurea-Ciuc 233-247 română
CATRINA, Constantin Contribuții pe marginea unor obiceiuri și cîntece păstorești din sud-estul Transilvaniei (Brașov și Covasna). Circulație și stratificare 251-258 română
MARC, Dorel Tipologia gospodăriilor și locuinței zonei Toplița din Valea Mureșului Superior. Interferențe româno-secuiești 259-264 română
BUCUR, Nicolae Arta decorării oăălelor. Cîteva aspăecte din județul Harghita 265-272 română
MOLDOVAN, Nicolae Meșteșuguri și tehnică țărăneaască pe meleaguri covăsnene. Pledoarie pentru înfințarea unui muzeu în Valea Zînelor 273-275 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita 279-294 română
COBIANU-BĂCANU, Maria Așteptări și mesaje de la tineri în problema relațiilor interetnice dontre români și maghiari 295-307 română
LĂCĂTUȘU, Ioana Aspecte ale problematicii abandonului și a copilului instituționalizat în județul Covasna 309-327 română
TUDORAN, Mircea Românii din Covasna și Harghita - Lăcătușu I., Lechințan V., Pătrunjel V. 331-332 română
ȚIGĂNUȘ, Virgil Memoria indusă Un "incipit" al romanului istoric al secolului XXI-lea - Șandru I. 333-334 română
NETE, Ion De veghe izvoare - Bucur N. 335-335 română
PĂTRUNJEL, Violeta Slujind Biserica și neamul. Cultură. Religie. Angajare creștină - Rățulea Gh. 336-336 română
BUTIUCĂ, Doina Turnul de strajă - Vrabie Nicu 337-338 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Vidacutul sub aripa timpului. 1432-2002 - Costea C. 339-340 română
TRIFOI, Mihai Imaginea germanului în literatura maghiară - Weidlein Johann 341-342 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Jurnal de front al unui cavalwerist - Florescu S. 343-344 română
LĂCĂTUȘU, Ioan Genetica ecologică - Selecția unor populații naturale valoroase de pin silvestru din Carpații Orientali și Carpații de Curbură, apte pentru cultură în stațiuni corespunzătoare din zonă 345-346 română
LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anul 2002 349-354 română
LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Cronica activității pe anul 2003 355-359 română