Analele Bucovinei: AB, III, nr. în TOM: 1, 1996


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic OLARU, MARIAN (autor) , PURICI, ȘTEFAN (autor) "Bucovinism" și "Homo bucovinensis" 5 română
articol de periodic TREBICI, Vladimir (autor) Constantin Brătescu, profesor la Universitatea din Cernăuți 13 română
articol de periodic VATAMANIUC, D (autor) Dionisie O. Olinescu, arheolog și cronicar al vieții științifice, culturale și artistice 17 română
articol de periodic ȚUGUI, Pavel (autor) Ciprian Porumbescu, receptarea și aprecierea operei sale 33 română
articol de periodic BEJENARU, PETRU (autor) Eugen Botezat, biolog cu reputație mondială și apărător demnitășii naționale 47 română
articol de periodic SCHIPOR, VASILE (autor) Calendarele și răspândirea literaturii în spațiul etno-cultural românesc 53 română
articol de periodic PAHOMI, MIRCEA (autor) Vechi biserici ortodoxe moldovenești din Cernăuți (I) 71 română
articol de periodic PĂCURARIU, DAN (autor) Tipuri constructive de sinteză ale arhitecturii moldovenești 79 română
articol de periodic GRIGOROVICI, Radu (autor) Trei lumi paralele 83 română
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Evreii din Bucovina în perioada 1774-1786 (I) 111 română
articol de periodic GRAMADĂ, NICOLAI (autor) Studii de toponimie minoră (IV) 131 română
articol de periodic PAPUC, LIVIU (autor) Preocupări de folclor la Leca Morariu 147
articol de periodic CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina (II) 157 română
articol de periodic BÂȚĂ, OVIDIU (autor) Cercetări pentru șisturi bituminoase oligocene din flișul extern al Carpaților - Perimetrul Sucevița - Putna 169 română
articol de periodic TRELEA, SORIN (autor) Păsările angajate în dinamica ornitofaunei din Depresiunea Rădăuți 187 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, ION (autor) O viziune modernă a istoriei Bucovinei 201 română
articol de periodic GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) O "istorie a Bucovinei" în limba germană 207 română
articol de periodic GRIGOROVICI, Radu (autor) Memoriul lui Vasile Balș "Descrierea Bucovinei" din 1780 215 română
articol de periodic Unirea Basarabiei și a Bucovinei cu România 1917-1918. Documente (Rodica Iațencu) 237 română
articol de periodic HOFBAUER, HANS (autor) , ROMAN, VIOREL (autor) Bucovina, Basarabia, Moldova (O țară uitată între Europa de Vest, Rusia și Turcia) (Ștefan Purici) 238 română
articol de periodic RUSȘINDILAR, Petru (autor) Hurmuzăcheștii în viața culturală și politică a Bucovinei (Nicolae Cârlan) 239 română
articol de periodic TEODORESCU, Dumitru (autor) Em. Grigorovitza. Viața. Opera (Vasile I. Schipor) 239 română
articol de periodic "Codrul Cosminului", Serie nouă (Acad. Ștefan Ștefănescu) 240 română
articol de periodic "Glasul Bucovinei" Revistă trimestrială de istorie și cultură (Rodica Iațencu) 240 română
articol de periodic "Bucovina literară". Serie nouă (Elena Cristuș) 241 română
articol de periodic "Exod". Dărmănești - Bucovina (Vasile I. Schipor) 242 română
articol de periodic A 120-a aniversare a Universității din Cernăuți (Vladimir Trebici) 243 română
articol de periodic "Zilele academice ieșene". Ediția a XI-a (Sorin Trelea) 246 română
articol de periodic Activitatea științifice a Filialei București a Societății pentru Cultura și Literatura Poporului Român în Bucovina (George Galan) 246 română
articol de periodic Dialog științific româno-german (Vasile I. Schipor) 248 română
articol de periodic Colaborare științifică româno-germană (Vasile I. Schipor) 249 română
articol de periodic Receptarea operei lui Eminescu în spațiul asiatic (D. Vatamaniuc) 250 română
articol de periodic Iraclie Porumbescu sărbătorit la Frătăuții Noi (D. Vatamaniuc) 250 română
articol de periodic Acad. Vladimir Trebici la împlinirea vârstei de 80 de ani (Acad. Ștefan Ștefănescu) 251 română