Cercetări Arheologice, III, 1979


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GEORGESCU, Florian (autor) Cercetări Arheologice - Introducere V-XV română, franceză
Cuprins română, franceză, engleză, germană, rusă, bulgară, spaniolă
GALBENU, Doina (autor) Săpături în tell-ul de la Hârșova, jud. Constanța 3-8 română (rezumat în franceză)
ULANICI, Augustin (autor) Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov 9-26 română (rezumat în franceză)
ULANICI, Augustin (autor) Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27-38 română (rezumat în franceză)
OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39-42 română (rezumat în franceză)
LEAHU, Valeriu (autor) Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43-51 română (rezumat în franceză)
OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53-57 română (rezumat în franceză)
BUZDUGAN, Constachi (autor) Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59-75 română (rezumat în franceză)
BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținând culturii Noua (epoca bronzului) 77-86 română (rezumat în franceză)
BUZDUGAN, Constachi (autor) Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87-93 română (rezumat în franceză)
GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor), VULPE, Alexandru (autor) Șantierul arheologic Popești, com.Mihăilești, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din canpania anilor 1976-1977 95-104 română
LEAHU, Valeriu (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Micia, (Vețel, jud. Hunedoara) 105-126 română (rezumat în franceză)
ANDRIȚOIU, Ioan (autor), BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor), MARINESCU, Lucia (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), SION, Anișoara (autor) Șantierul arheologic de la Vitănești, jud. Teleorman 127-141 română (rezumat în franceză)
IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privirela resturile animaliere. Ofrande din mormintele de călăreți de la Vitănești, jud. Teleorman 143-150 română (rezumat în franceză)
ESKENASY, Victor (autor), NEMOIANU, Alexandru (autor), POPA, Radu (autor) Șantierul arheologic Voivozi, com. Popești, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976 151-154 română (rezumat în franceză)
DUMITRACHE, Mariana (autor) Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 155-198 română (rezumat în franceză)
CHIȚESCU, Lucian (autor), CONOVICI, Niculae (autor), LUNGU, Radu (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 199-242 română
GEORGESCU, Laurenția (autor) Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 243-246 română (rezumat în franceză)
BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247-249 română (rezumat în franceză)
CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Sondaje arheologice în orașul Focșani 251-260 română (rezumat în franceză)
CANTACUZINO, Gheorghe (autor), TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Cătălui-Căscioarele, jud. Ilfov 261-328 română (rezumat în franceză)
TROHANI, George (autor) Două cuțite pumnal din metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331-333 română (rezumat în franceză)
DRAGUȘ, Dan (autor) O nouă descoperire aparțInând tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iași 335-338 română (rezumat în franceză)
MOSCALU, Emil (autor) Probleme ale cetăților cu "val vitrificat" 339-351 română (rezumat în franceză)
MOSCALU, Emil (autor), VOIEVOZEANU, Petre (autor) Mormântul princiar getic și tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman 353-360 română (rezumat în franceză)
BEDA, Corneliu (autor), MOSCALU, Emil (autor) Noi cetăți traco-getice 361-373 română (rezumat în franceză)
BEDA, Corneliu (autor), MOSCALU, Emil (autor) Descoperirile arheologice de la Pietroșani, jud. Teleorman 375-383 română (rezumat în franceză)
MOSCALU, Emil (autor) Sondaje și cercetări de suprafață 385-400 română (rezumat în franceză)
BEDA, Corneliu (autor), SPIRU, Ion (autor) Tell-ul gumelnițean de la Plosca, jud. Teleorman 401-404 română (rezumat în franceză)
MARINESCU, Lucia (autor) O statuetă de bronz de la Micia 405-408 română (rezumat în franceză)
DUMITRACHE, Mariana (autor) Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409-420 română (rezumat în franceză)
CHICIDEANU, Ion (autor) O așezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău 421-438 română (rezumat în franceză)
CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970 439-451 română (rezumat în franceză)
SPIRU, Ion (autor) Descoperiri arheologice în jud. Teleorman 453-459 română (rezumat în franceză)
IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Raskopanița, R.P. Bulgaria 461-462 română (rezumat în franceză)