Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere V- română
GALBENU, Doina Săpături în tell-ul de la Hîrșova, jud. Constanța .3- română
ULANICI, Augustin Noi cercetări arheologice la Greci, jud. Ilfov .9- română
ULANICI, Augustin Săpăturile arheologice efectuate la Brăneț în anul 1976 27- română
OANCEA, Alexandru Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39- română
LEAHU, Valeriu Sondajul arheologic de la Frătești, jud. Ilfov 43- română
OANCEA, Alexandru Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53- română
BUZDUGAN, Constachi Cercetări arheologice de la Rateșu Cuzei, jud. Vaslui 59- română
BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Studiul resturilor faunistice descoperite în așezarea de la Rateșu Cuzei aparținînd culturii Noua (epoca bronzului) 77- română
BUZDUGAN, Constachi Sondajul arheologic de la Voinești, jud. Vaslui 87- română
GHEORGHIȚĂ, Marieta, VULPE, Alexandru Șantierul arheologic Popești, com.Mihăilești, jud. Ilfov. Raport preliminar asupra rezultatelor din canpania anilor 1976-1977 95- română
LEAHU, Valeriu, TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Vitănești, jud. Teleorman 105- română
ANDRIȚOIU, Ioan, BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria, MARINESCU, Lucia, PETCULESCU, Liviu, SION, Anișoara Șantierul arheologic Micia (Vețel, jud. Hunedoara) 105- română
IONESCU RUSU EDITH, Valeria Date cu privirela resturile animaliere. Ofrandedin prmintele de călăreți de la Vitănești, jud. Teleorman 127- română
ESKENASY, Victor, NEMOIANU, Alexandru, POPA, Radu Șantierul arheologic Voivozi, com. Popești, jud. Bihor. Raport pentru campania de cercetări din anul 1976 143- română
DUMITRACHE, Mariana Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 151- română
CHIȚESCU, Lucian, CONOVICI, Niculae, LUNGU, Radu, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera Cercetări arheologice la Piua Petrii (Orașul de Floci), jud. Ialomița 155- română
GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoperit la Orașul de Floci 242- română
BRĂILEANU, Maria, IONESCU RUSU EDITH, Valeria Date cu privire la fructele carbonizate descoperite pe șantierul arheologic de la Piua Petrii, jud. Ialomița 247- română
CANTACUZINO, Gheorghe Sondaje arheologice în orașul Focșani 251- română
CANTACUZINO, Gheorghe, TROHANI, George Săpăturile arheologice de la Căîlătui-Căscioarele, jud. Ilfov 261- română
TROHANI, George Două cuțite pumnal don metal descoperite la Ostrovul Corbului, jud. Mehedinți 331- română
DRAGUȘ, Dan O nouă descoperire aparțînînd tezaurului de la Cucuteni-Băiceni, jud. Iași 335- română
MOSCALU, Emil Probleme ale cetăților cu "val vitrificat" 339- română
MOSCALU, Emil, VOIEVOZEANU, Petre Mormîntul princiar getic și tezaurul de la Peretu, jud. Teleorman 353- română
BEDA, Corneliu, MOSCALU, Emil Noi cetăți traco-getice 361- română
BEDA, Corneliu, MOSCALU, Emil Descoperirile arheologice de la Pietroșani, jud. Teleorman 375- română
MOSCALU, Emil Sondaje și cercetări de suprafață 385- română
BEDA, Corneliu, SPIRU, Ion Tell-ul gumelnișean de la Plosca, jud. Teleorman 401- română
MARINESCU, Lucia O statuetă de bronz de la Micia 405- română
DUMITRACHE, Mariana Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409- română
CHICIDEANU, Ion O așezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău 421- română
CANTACUZINO, Gheorghe Ceramică medievală descoperită la Vodița prin săpăturile din anul 1970 439- română
SPIRU, Ion Descoperiri arheologice în jud. Teleorman 453- română
IONESCU RUSU EDITH, Valeria Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Rastopanița 461- română