Analele Bucovinei, XII, nr. în TOM: 2, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IACOBESCU, Mihai (autor) Bucovina între mitul habsburgic și realitatea istorică 289 română
articol de periodic GEIER, LUZIAN (autor) Buchenlănder van Weltbedeutung. Hundert Jahre seit dem Tode des Chirurgen Johann Mikulicz-Radecki [Bucovineni de renume mondial. 100 de ani de Ia moartea chirurgului Johann Mikulicz-Radecki] 307 Română - Germană
articol de periodic ȚUGUI, Pavel (autor) G. Călinescu și debutul literar al lui Mircea Streinul 317 română
articol de periodic SCHIPOR, VASILE I. (autor) Dumitru Oniga. Poezia-spovedanie, poezia-penitență și drum de-izbăvire 327 română
articol de periodic SCHIPOR, VASILE I. (autor) Vasile Pânzariu. Calvarul cuvântului condamnat la moarte în „veacul marelui prăpăd" 341 română
articol de periodic SCHIPOR, GHEORGHE (autor) Învățământul agricol din Bucovina, în perioada 1871-1948 355 română
articol de periodic OLARU, MARIAN (autor) „Jurnalul" partizanului Vasile Motrescu. Memorii, scrisori, manifeste (III) 371 română
articol de periodic IAȚENCU, Rodica (autor) Organizații și mișcări studențești anticomuniste (1945-1959). Studiu de caz: bucovineni în Mișcarea Tineretului Regalist 393 română
articol de periodic HRENCIUC, Daniel (autor) Considerații privind integrarea germanilor bucovineni în Regatul României Mari (1918-1940) 433 română
articol de periodic PURICI, ȘTEFAN (autor) Premisele reformei agrare din Bucovina (1918-1921) 467 română
articol de periodic UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Delimitarea frontierei Bucovinei, în anii 1775-1776 483 română
articol de periodic PASCANIUC, Elena (autor) Ioan Vicoveanu și culegerile sale de folclor 493 română
articol de periodic FILIPCIUC, Ion (autor) Manuil Isopescul (1825-1905), întâiul culegător de folclor din Bucovina 499 română
articol de periodic BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vechi stațiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (Il) 521 română
articol de periodic TURCULEȚ, ANGELICA (autor) Cercetări ecologice asupra unor specii ce aparțin ordinelor Heteroptera și Homoptera, dăunătoare culturilor de trifoi din Podișul Sucevei 531 română
articol de periodic TRELEA, SORIN (autor) Acumularea de apă Rogojești -posibilă Arie de Importanță Avifaunistică 547 română
articol de periodic MULLER, Johanna Walie (autor) , GACHE, Carmen (autor) , IGNAT, Alina Elena (autor) Contribuții la identificarea unor situri "Natura 2000" în județele Moldovei 553 română
articol de periodic ȚUGUI, Pavel (autor) Cupca, un sat din Bucovina. Monografie istorică. Partea I (anii 1429-1944) 567 română
articol de periodic TEODORESCU, Dumitru (autor) Bucovina la început de mileniu: mituri vechi, mituri noi 579 română
articol de periodic BALAN, TEODOR (autor) Teatrul românesc în Bucovina, înainte de 1918 (III) 583 română
articol de periodic VATAMANIUC, D (autor) Claudiu Isopescu în corespondență cu Nicolae Iorga (1926-1935) (III) 609 română
articol de periodic POPESCU-SIRETEANU, Ion (autor) Bucovina. Oameni și cărți, Timișoara, Editura Augusta, Artpress, 2005, 384 p. (Elena Pascaniuc) 641 română
articol de periodic GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Victor Morariu (1881-1946), Suceava, 2005, 160 p. + 14 fotografii (Elena Pascaniuc) 642 română
articol de periodic BIZOVI, VASILE (autor) Boianul, Cernăuți, Editura Bukrek, 2005, 580 p. (Vasile I. Schipor) 643 română
articol de periodic VALENCIUC, D. (autor) Arhiereul Emilian Antal Târgovișteanul, Lt. de Mitropolit al Bucovinei, 1945-1948, Câmpulung-Moldovenesc, Biblioteca "Miorița", 2005, 258 p. + 13 planșe cu fotografii și facsimile (Vasile I. Schipor) 646 română
articol de periodic CĂRUNTU, MIHAI AURELIAN (autor) Bucovina în al Doilea Război Mondial, Iași, Editura Junimea, 2004; 484 pag. (Daniel Hrenciuc) 648 română
articol de periodic "Codrul Cosminului", serie nouă, nr. 10 (20), 2004, Editura Universității din Suceava, 328 p. (Rodica Iațencu) 650 română
articol de periodic "Țara Fagilor". Revistă de literatură și istorie literară, serie nouă, Suceava, anul XIII, nr. I (50), ianuarie-martie 2005, nr. 2 (51), aprilie-iunie 2005 ( Vasile I. Schipor) 651 română
articol de periodic "Suceava. Anuarul Complexului Muzeal Bucovina", XXIX-XXX, vol. I-II, 2002-2003, Suceava, 2004, 450 p., 452 p. (Ovidiu Bâtă) 654 română
articol de periodic "Glasul Bucovinei". Revistă trimestrială de istorie și cultură, Cemăuti-București, anul XII, nr. 1 (45), nr. 2(46), 2005 (Rodica Iațencu) 655 română
articol de periodic Stagiu de documentare la Bukowina Institut din Augsburg, Germania (Rodica Iațencu) 657 română
articol de periodic Ziua Mondială a Mediului la Rezervația floristică„Ponoare", Bosanci, 5 iunie 2005 (Sorin Trelea) 657 română
articol de periodic Colocviul " Bucovinenii și literatura spațiului concentraționar", Rădăuți, 5 iulie 2005 ( Vasile I. Schipor) 658 română
articol de periodic Simpozionul Internațional al Societății Ornitologice Române, Rădăuți, 10-11 septembrie 2005 (Petru Bejinariu) 664 română
articol de periodic A 13-a ses anuală de ref. Și comunicări,cu participare intern.,a Centrului pt. Studierea Problemelor Bucovinei:"Bucovina la intersecția civilizațiilor.230 de ani de la încorporarea nord-vestului Mol în Imp. Austriac",Rădăuti,12-13 oct 2005(Marian Olaru) 665 română
articol de periodic Ion Gherman la 85 de ani (D. Vatamaniuc) 669 română