Cercetări Arheologice, IX, 1992


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-6 română, franceză
GALBENU, Doina (autor), HAȘOTI, Puiu (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice din tell-ul de la Hârșova, jud. Constanța 1988 8-11 română (rezumat în franceză)
ALEXOAIE, I. (autor), BUZDUGAN, Costachi (autor), POPOVICI, Dragomir (autor) Așezarea cuteniană de La "Balta lui Ciobanu" (com. Roma, jud. Botoșani) 12-28 română (rezumat în engleză)
ALEXANDRESCU, Emilian (autor), BELDIMAN, Corneliu (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), MERTENS, Steven (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munților Vâlcan 29-34 română (rezumat în engleză)
BUZDUGAN, Costachi (autor) Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău 35-38 română (rezumat în franceză)
BUZDUGAN, Costachi (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău 39-43 română (rezumat în franceză)
ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Sondajul arheologic la Tircov - Vf. Dîlma, jud. Buzău 44-45 română (rezumat în franceză)
ANDREESCU, Radian-Romus (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46-51 română (rezumat în franceză)
CHIȚESCU, Lucian (autor), PĂUNESCU, Anca (autor) Cercetările arheologice din cuprinsul necropolei voievodale de la Cetățeni, jud. Argeș 52-56 română (rezumat în franceză)
CHIȚESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Așezarea geto-dacică de la Giurgeni - Mozacu, jud. Ialomița 57-61 română (rezumat în franceză)
LEAHU, Valeriu (autor) Date și considerații noi cu privire la periodizarea evoluției culturii Tei 62-72 română (rezumat în franceză)
GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ 73-82 română (rezumat în franceză)
TROHANI, George (autor) Vases - colonnettes geto-daces 83-84 franceză
CHITESCU, Lucian (autor) Elemente definitorii ale centrului voievodal de la Cetățeni puse în lumina de cercetare arheologică a anilor din urmă 85-90 română (rezumat în franceză)
GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropolele medievale din Câmpia Română. Secolele XIV-XVI - I. Populația rurală 91-96 română (rezumat în franceză)
CHITESCU, Lucian (autor), MATEI, Gheorghe (autor), NIȚULESCU, Virgil (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petri (Orașul de Floci). Com. Giurgeni, jud. Ialomița 97-104 română (rezumat în franceză)
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Typen Romischer Bronzestatueten aus Dakien II. Orientalische Gottheifen 105-108 germană
PĂUNESCU, Anca (autor), RENTA, Elena (autor) Cercetări arheologice la Țăndărei, jud. Ialomița 109-110 română (rezumat în engleză)
LEAHU, Doina (autor) Tezaurul de aur din epoca bronzului descoperit pe teritoriul jud. Argeș 111-113 română (rezumat în franceză)
LEAHU, Doina (autor) Considerații asupra unor podoabe antice de aur de la Lungoci, Balaci și Moigrad 114-117 română (rezumat în engleză)
ANTON MANEA, Cristina (autor) Diadema de la Sibiu 116-121 română (rezumat în engleză)
POPOVICI, Dragomir (autor) Vladimir Dumitrescu - Necrolog 122-125 română