Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
GEORGESCU, Florian Cercetări Arheologice - Introducere V- română
GALBENU, Doina, SZEKELY, Zoldan, ZAHARIA, Eugenia Săpăturile arheologice de la Ariușd, jud. Covasna .3- română
ANTONESCU, Silvia, CUCOȘ, Ștefan, MONAH, Dan, POPOVICI, Dragomir Săpăturile arheologice din tell-ul cucutenian Dealul Ghindaru, com. Poduri, jud. Bacău .9- română
POPOVICI, Dragomir, URSULESCU, Nicolae Șantierul arheologic Preuțești - "Cetate", jud. Sucdeava 23- română
BUZDUGAN, Costachi Săpăturile arheologice din anul 1980 de la Giuecani, jud. Vaslui 29- română
ULANICI, Augustin Săpăturile de la Valea Iașului, jud. Argeș 37- română
LEAHU, Valeriu Săpăturile arheologice efectuate la Daia 43- română
OANCEA, Alexandru Săpăturile arheologice de la Petrișoru-Racovițeni, jud. Buzău 53- română
TROHANI, George Săpăturile arheologie din com. Valea Argovei, jud. Călărași 59- română
TROHANI, George, ZORZOLIU, Traian Cercetările arheologice din com. Nicolae Titulescu, jud. Olt 65- română
ANASTASIU, Ruxandra, PETCULESCU, Liviu, TOMA NEMOIANU, Alexandru Săpăturile arheologice din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 73- română
FILIPESCU, Bogdan Săpăturile arheologice de la Fierbinți - Malu Roșu, jud. Ialomița 77- română
BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia, VATAMANU, Ion Cercetările de la Netezi, jud. Neamț 83- română
BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Cercetările arheologice de la Curtea de Argeș 95- română
MUNTEANU, Luminița Date arheologice referitoare la Mănăstirea Partoș, jud. Timiș 109- română
CALOTOIU, Gheorghe, RĂDULESCU, Venera Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 119- română
CHIȚESCU, Lucian, PAPASIMA, Tudor, PĂUNESCU, Anca, RĂDULESCU, Venera, VLĂDILĂ, Petre Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 129- română
GEORGESCU, Laurenția Date preliminare antropologice asupra materialului osteologic uman descoprit la Piua Petrii (1979-1980) 159- română
BOLOMEY, Alexandra Contribuție la cunoașterea economiei animale a culturii Boian în lumina materialelor de la Căscioarele, jud. Călărași 169- română
DRĂGUȘ, Dan Noi date privind necvropola feudală timpurie de la Frătești, jud. Giurgiu 195- română
ISĂCESCU, Constantin Noi date privind necvropola feudală timpurie de la Frătești, jud. Giurgiu 201- română
BĂTRINA, Adrian, BĂTRÎNA, Lia Contribuții arheologice la cunoașterea primului locaș al mitropoliei Moldovei: biserica Mirăuților din Suceava 215- română
CANTACUZINO, Gheorghe Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Tîrgoviștei 225- română
TROHANI, George Pagini din scrisori, pagini arheologice. Din corespondența prof. Gheorghe Cantacuzino 235- română