Catalogul pieselor romane și daco-romane din colecția Muzeului Banatului Montan, 2008