Cercetări Arheologice, X, 1997


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-10 română, franceză
ALEXANDRESCU, Emilian (autor), PĂUNESCU, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice de la Giurgiu-Malu Roșu. Campaniile 1992-1993 17-34 română (rezumat în franceză)
MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Archaeological researches at Bordușani- Popină (Ialomița county) . Preliminary Report 1993-1994 35-143 engleză
BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), LEAHU, Valeriu (autor) O locuire hallstatiană tîrzie la Mlăjet - Buzău 145-161 română
VULPE, Alexandru (autor) Săpăturile de la Popești. Prezentarea campaniilor 1988-1993 163-172 română (rezumat în germană)
PALINCAȘ, Nona (autor) Scurtă prezentare a săpăturilor din sectorul Σ al așezării de la Popești (jud. Giurgiu) Campaniile 1988-1993 173-192 română (rezumat în germană)
TROHANI, George (autor) Așezarea de la Popești. Jud. Giurgiu. Campaniile 1988-1991. Secțiunea II. Raport preliminar 193-230 română (rezumat în franceză)
DAMIAN, Oana (autor), DAMIAN, Paul (autor) Date preliminare despre un edificiu romano-bizantin descoperit la Hârșova (Campaniile 1990-1992) 231-238 română (rezumat în franceză)
CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Făgăraș 239-248 română (rezumat în franceză)
RĂDULESCU, Venera (autor) Date arheologice referitoare la așezarea medievală de la polslas municipiului Tg. Jiu, jud. Gorj 249-253 română (rezumat în franceză)
MATEI, Gheorghe (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Cercetările arheologice de la Piua Petrii - Orașul de Floci, comuna Giurgeni, jud. Ialomița 255-262 română (rezumat în engleză)
MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), RENȚA, Elena (autor) Mănăstirea Sfinții Voievozi - Slobozia. Cercetări arheologice 263-276 română (rezumat în engleză)
MIHAI, Dana (autor) Ceramica de Iznik descoperită la Orașul de Floci, jud. Ialomița (I) 277-290 română (rezumat în engleză)
CANTACUZINO, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetări arheologice la cetatea Turnul Roșu (Boița, oralul Tălmaciu, jud. Sibiu) 291-308 română (rezumat în franceză)
ANDREESCU RADIAN, Romus (autor) Plastica gumelnițeană din colecțiile Muzeului Național de Istorie a României 309-317 română (rezumat în franceză)
ANDREESCU RADIAN, Romus (autor) Căscioarele- Ostrovel. Câteva date despre prelucrarea osului 319-324 română (rezumat în franceză)
LEAHU, Doina (autor) Tezaurul de la Turnu-Măgurele I. Condițiile descoperirii și istoricul cercetărilor 325-336 română (rezumat în engleză)
ARBUNESCU, Alexandru (autor) Considerații asupra unei podoabe elenistice din aur din "Colecția Orghidan" 337-342 română (rezumat în engleză)
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Imitations locales des sigilles decores de Durostorum 343-356 franceză
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Micia - Pagus Daciae 357-364 franceză
FLORESCU, Radu (autor) Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română (rezumat în franceză)
GEORGESCU, Laurenția (autor) Elemente de analiză demografică comparată în necropolele medievale din Câmpia Română din secolele XVI-XVIII II. Populația rurală 371-386 română (rezumat în franceză)
ANTON MANEA, Cristina (autor) Unele probleme referitoare la datarea tezaurului de la Suceava 387-406 română (rezumat în franceză)
BUZDUGAN, Costachi (autor), ROTARU, M. (autor) Noi descoperiri arheologice în Sud-Estul Podișului Central Moldovenesc 407-424 română (rezumat în franceză)
MIHAI, Dana (autor) Cronica Cercetărilor Arheologice 1990-1993 425-433 română
TEODOR, Silviu (autor) Near surface, high resolution geophysical methods for cultural resource. Management and archaeological investigations - Heimmer Don 435-436 română
ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Potaissa. Studiu monografic. 437-439 română
PETCULESCU, Liviu (autor) Roman military equipment from the punic wars to the fall of Rome 441-448 engleză
TROHANI, George (autor) Emil Moscalu (1942-1993) 449-453 română
POPOVICI, Dragomir (autor) Alexandra Bolomey (1932-1993) 455-457 română