Cercetări Arheologice, XII, 2003

  • Anul publicației: 2003
  • Publicată de: Muzeul Național de Istorie al României
  • Editura: Muzeul Național de Istorie a României
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Emil Condurachi - Repere biografice .9-13 română
THEODORESCU, Răzvan (autor) Emil Condurachi - Profesorul meu 15-15 română
PETRE, Zoe (autor) Emil Condurachi - Pater 16-17 română
VULPE, Alexandru (autor) Emil Condurachi - Director 18-19 română
PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Academicianul Emil Condurachi la 90 ani de la naștere 20-26 română
BARNEA, Ion (autor) Emil Condurachi și arheologia creștină 27-28 română
SUCEVEANU, Alexandru (autor) 90 de ani de la nașterea lui Emil Condurachi 29-31 română
BĂRBULESCU, Mihai (autor) Emil Condurachi - 90 de ani de la naștere 32-33 română
PREDA, Constantin (autor) Profesorul Emil Condurachi - Numismatul 34-36 română
SIMION, Gavrilă (autor) Emil Condurachi - Un cuvânt pentru profesorul meu 37-39 română
IRIMIA, Mihai (autor) Emil Condurachi și Dobrogea 40-42 română
COMAN, Radu (autor), MATEI, Gheorghe (autor), OȚA, Silviu (autor), RENȚA, Elena (autor) Raport de cercetare arheologică pe anii 2001-2003 la Orașul de Floci (com. Giurgeni, jud. Ialomița) 45-56 română (rezumat în engleză)
ANDREESCU RADIAN, Romus (autor), POPA, Traian (autor) Sultana Malu-Roșu, catalog selectiv 59-69 română (rezumat în engleză)
ANDREESCU RADIAN, Romus (autor), APOPE, Ștefan (autor), MIREA, Pavel (autor), POPA, Traian (autor) Cultura Gumelnița în vestul Munteniei. Așezarea de la Vitănești, jud. Teleorman 71-87 română (rezumat în engleză)
LEAHU, Doina (autor) Contribuții cu privire la falerele de aur din epoca bronzului descoperite pe teritoriul României 89-107 română (rezumat în franceză)
OANȚĂ-MARGHITU, Sorin (autor) "Fenomenul Cernavoda III- Boleraz": după 30 de ani 109-138 română (rezumat în engleză)
BOROFFKA, Rodica (autor), TROHANI, George (autor) Necropola getică de la Canlia, com. Lipnița, jud. Constanța 139-198 română (rezumat în franceză)
ȘECLĂMAN, Doina (autor), ȘECLĂMAN, Marin (autor), TROHANI, George (autor) Contribuții la studiul ceramicii getice din Cîmpia Română 199-227 română (rezumat în franceză)
AVRAM, Romeo (autor), BĂDESCU, Alexandru (autor), NEGRU, Mircea (autor) Amfore de tip Kapitan II în Dacia Romană 231-240 română (rezumat în engleză)
OȚA, Silviu (autor), PÎRVAN, Katiușa (autor) Monede medievale descoprite la Piua Petrii (Orașul de Floci), com Giurgeni, județul Ialomița, în campaniile arheologice din anii 1996, 1998-1999 (I) 241-247 română (rezumat în franceză)
PĂUNESCU, Anca (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) L'etablissement rural medieval des XVI-XVII siecles de Brănești-Vadu Anei 249-271 franceză (rezumat în română)
ANGHELINU, Mircea (autor) Note privind impactul marxismului în teoria practică și arherologiei preistorice din România 275-303 română (rezumat în engleză)
POPOVICI, Dragomir (autor) Area organization, arrangement and use in the Cucuteni, phase A culture I 305-324 engleză (rezumat în română)
TEODOR, Eugen Silviu (autor) O frontieră încertă a lumii romane - Câmpia Dunării de Jos în epoca lui Justinian 325-360 română (rezumat în engleză)
BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), RADU, Valentin (autor) Studiul materialului faunistic descoperit în tell-ul de la Vitănești ( jud. Teleorman) Nivelul Gumelnița B1 363-387 română (rezumat în franceză)
HAITĂ, Constantin (autor), RADU, Valentin (autor) Les zones de rejets menageres de la Culture Gumelnița: temoins dans l'evolution chrono-stratigraphiques des tels. Etude micro-morpolologique et archae-ichtiologique sur le tell d'Hârșova (Dep. Constanța) 389-401 franceză (rezumat în română)
CIOCEA SAFTA, Elvira (autor) Un ac de bronz cu cap globular din Transilvania 409-413 română (rezumat în engleză)
ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Considerații privind sarcofagul "Ghica" 415-426 română (rezumat în engleză)
BĂTRINA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor) Precizări cu privire la unele reprezentări de pe inelele medievale din secolele XIV-XV 427-431 română (rezumat în franceză)
BORONEANȚ, Adina (autor), VASILE, Mihai (autor) Protecția monumentelor istorice în România. Partea I-a Legislația și aplicarea ei anterior anului 1989 433-448 română (rezumat în engleză)
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) The Pre Flavian Fine Wares, Report un the Excavations at Usk 1965-176 - Greene Kevin 451-452 franceză
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Glazed pottery from Upper Moesia - Cvjecticanin Tatyana 453-454 engleză
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Ceramica romană târzie și paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec. IV-VI p. Chr.) 455-457 română
TEODOR, Silviu (autor) The Making of Slavs: history and archaeology on the Lower Danube Region 459-466 română
OANȚĂ-MARGHITU, Rodica (autor) Funde byzantinischer Herkunft in der Awarenzeit vom Ende des 6 Bis zum Ende des 7. Jahrhunderts 467-473 română
POPOVICI, Dragomir (autor) Radu Florescu (1931-2003) 475-476 română