Din istoria frontierei bănățene. Ultimul război cu turcii (1788-1791), 1996