Multiculturalism, identitate și diversitate. Perspective istorice. In honorem prof univ dr Rudolf Graf la împlinirea vârstei de 60 de ani, 2015