Cercetări Arheologice, XIV-XV, 2008, seria 2007-2008

  • Anul publicației: 2008
  • Publicată de: Muzeul Național de Istorie al României
  • Editura: Muzeul Național de Istorie a României
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Cercetări Arheologice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
ENE, Irina (autor), MATEI, Gheorghe (autor), MIHAI, Dana (autor), PĂUNESCU, Anca (autor), VASILE, Gabriel (autor) Cercetări arheologice în vatra Prașului de Floci, (Piua Petri), comuna Giurgeni, județul Ialomița. Campaniile din anii 2006-2007 11-42 română
PARNIC, Andreea (autor) Noi date privind circulația pe apă în preistorie 45-53 română
ANDREESCU RADIAN, Romus (autor), LAZĂR, Cătălin (autor) Valea Mostiștei. Așezarea gumelnițeană de la Sultana-Malu Roșu 55-76 română
DRĂGHICI, Cristina (autor) Reprezentări mitologice în sticlăria de epocă imperială. Studiu de caz: "Paharul cu Zei" de la Tomis, Moesia Inferior 77-92 română (rezumat în germană)
BOCAN, Ionuț (autor), NEAGU, Cătălina (autor) Considerații preliminare asupra unei incinte funerare din necropola romană de incinerație de la Tăul Secuilor-Pârâul Porcului, Alburnus Maior 93-122 română
BOCAN, Ionuț (autor), DUMITRAȘCU, Emil (autor), SIMION, Mihaela (autor), VLEJA, Decebal (autor) "Atelierul" de procesare a minereului aurifer și necropola romană de incinerație de la JIG-Piciorag, Roșia Montană 123-165 română (rezumat în engleză)
BÎLTÎC, Adela (autor), ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Teracote din așezarea civilă romană de la Ostrov (Durostorum), jud. Constanța (I) 167-202 română (rezumat în italiană)
BOCAN, Ionuț (autor), COCIȘ, Sorin (autor), URSUȚIU, Adrian (autor) Opaițele ștampilate din necropola romană de incinerație de la Tăul Corna. Considerații preliminare 203-221 română (rezumat în engleză)
BÎLTÎC, Adela (autor), BOTTEZ, Valentin (autor) A new Greek inscription discovered at Histria 223-227 franceză (rezumat în română)
PETCULESCU, Liviu (autor) Once again on the pyramidal spearheads of triangular cross-section in Roman Dacia 229-244 engleză (rezumat în română)
GRIGORE, Ioana (autor), PARASCHIV, Eugen (autor) Fusaiole de la Dinogeția-Garvăn 245-262 română (rezumat în franceză)
PARASCHIV, Eugen (autor) Un sigiliu al episcopatului din Rodosto-Rhaedestos 263-267 română
OȚA, Silviu (autor) Verigi de păr cu un capăt îndoit în forma literei S, descoperite pe teritoriul Banatului 269-303 română (rezumat în engleză)
BĂNĂSEANU, Anca (autor), DANIAN, Oana (autor), MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), SAMSON, Andra (autor), STĂNICĂ, Airel (autor), VASILE, Gabriel (autor), VASILE, Matei (autor) Descoperiri funerare în situl arheologic de la Nufăru, jud. Tulcea 305-392 română (rezumat în franceză)
MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cahle medievale decorative cu scena "Sfântul Gheorghe omorând balauril" descoperite în București 393-410 română (rezumat în engleză)
RADU, Valentin (autor) Quelques engins de peche employes pendant la periode neo-eneolithique sur le territoire de la Roumanie 413-421 franceză (rezumat în română)
BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), SIMONIN, Daniel (autor), VIGNE, Jean-Denis (autor) L'alimentation d'origine animale dans le site fortifie de boulancourt "Le Chatelet" (Seine-et-Marne, Bronze final IIIb) 423-466 franceză (rezumat în engleză)
MACOVEI, Monica (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) Introducere în conservarea și restaurarea chihlimbarului 467-477 română (rezumat în engleză)
BORȘ, Corina (autor), DAMIAN, Paul (autor) Considerații privind managementul arheologic în contextul proiectului minier Roșia Montană. Programul național de cercetare "Alburnus Maior" (2001-2006) 481-555 română (rezumat în engleză)
TROHANI, George (autor) O speranță arheologică întreruptă. Pagini din corespondența arheologului Emil Coliu cu inginerul Ion Teodoru între anii 1934-1939 559-576 română (rezumat în franceză)
TEODOR, Eugen Silviu (autor) A haunting ghost. Notes for an East European History of Morphology 579-593 engleză (rezumat în română)
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Lamps from Chersonesos in the historical Museum - Moscow - Chrzanovschi L., Zhuravlev D. 595-597 română
MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Amfore romane și romano-bizantine în zona Dunării de Jos (sec. I-VII) - Paraschiv D. 599-601 română