Cercetările monografice de la Sâmbăteni 1933-1936, 2018