File de Istorie, V, anul 1988

  • Anul publicației: 1988
  • Publicată de: Muzeul de Istorie Bistrița
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
SECELEANU, Petre 1918-1988. 70 de ani de la Unirea Transilvaniei cu România .5- română
MARINESCU, George Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
RĂDULESCU, Gabriela Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
SIGMIREAN, Ioan Un document inedit de la 1860 38- română
POP, Ioan Participarea grănicerilor năsăudeni la orimul război purtat de Austria împotriva Franței în perioada 1792-1797 52- română
NISTOR, Ioan Poziții oficiale și naționale în conținutului social al literaturii didactice românești din Transilvania (1770-1830) 70- română
DĂNILĂ, Ștefan Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
BĂLAN, Traian, BĂLAN, Viorica Aspecte privind participarea populației Văii Bîrgăului la susținerea războiului pentru independența de stat a României din 1877-1878 96- română
MOLDOVAN, Andrei Grigore Silași - luptător pentru emanciparea politică și culturală a românilor din Transilvania 102- română
DIMITRIU, Eugen, FROICU, Petre Unitatea culturală a românilor din nordul țării reflectată în corespondența dintre Simion Florea Marian și Ion Pop-Reteganul 110- română
NISTOR, Ioan Iosif Vulcan și Bistrița 116- română
URECHE, Lazăr Fondul școlar central năsăudean și cpntribuția sa la dezvoltarea învățămîntului românesc (1861-1918) 121- română
LUPȘAN, Simion, RUSU-SĂRĂȚEANU, Ion Victor Onișor militant de seamă pentru Unirea Transilvaniei cu România 134- română
ILOVAN, Vasile Societatea culturală "Dacia" 137- română
BOCA, Pompei Calea ferată Ilva Mică - Vatra Dornei, 50 de ani de la inaugurare 160- română
RUS, Traian Din activitatea gazetei "Săptămîna" (1928-1944) 171- română
MARȚIAN, Ironim Revizorul școlar Ioan Pavel (1874-1970) organizator de învățămănt românesc transilvănean 180- română
CIUBĂNCAN, Vasile Solidaritatea unanimă în apărarea și păstrarea averilor grănicerești năsăudene înpotriva regimului hortist de ocupație (1 septembrie 1940-25 noiembrie 1944) 190- română
MUREȘAN, Ioan Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
IORDAN, Floarea Spieit revoluționar și înaltă exisgență în întreaga activitate cultural-educativă și artistică ce se desfășoară sub generoasa egidă a Festivalului național "Cîntarea României" 223- română
CHINTĂUAN, Ioan, RUSU, Ioan Contribuții cu privire la utilizarea sării și a apelor sărate din nord-estul Transilvaniei (județul Bistrița-Năsăud) 238- română