Identitatea culturală contează. Un program transfrontalier de salvgardare a patrimoniului imaterial în DKMT, 2008