Identitate, Alteritate, Multiculturalitate. Lucrările Simpozionului Internațional Interdisciplinar de la Arad din 26-27 aprilie 2001, 2001