Broșuri de popularizare a monumentelor istorice - Direcția Monumentelor Istorice,1968