Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V, 2019


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VIRAG, Cristian (autor) Câteva considerații privind vasele antropomorfe în neoliticul timpuriu din Nord-Vestul României Arheologie / Archaeology 13-21 română
MĂRGĂRIT, Monica (autor), VINTILĂ, Camelia-Mirela (autor) Fără context, fără relevanță? Descoperiri neo-eneolitice de artefacte din materii osoase conservate în colecțiile Muzeului Municipiului București Arheologie / Archaeology 22-69 română
YORDANOVA, Rumyana (autor) Some remarks on the transition of the Boian-Gumelnița households – architecture and pottery assemblages Arheologie / Archaeology 70-89 engleză
DARIE, Adelina Elena (autor), DIMACHE, Mădălina (autor), MIREA, Dragoș (autor) XRF analyses performed on the Eneolithic copper bracelets from the Chirnogi – Șuvița Iorgulescu necropolis Arheologie / Archaeology 90-102 engleză
NEAGU, Dragoș-Nicolae (autor) Câteva simboluri din arta cucuteniană Arheologie / Archaeology 103-120 română
DIACON, Vasile (autor), GAVRILĂ, Elena (autor) A previously unknown stone mortar and some considerations on similar artefacts attributed to the Bronze Age in Eastern Romania Arheologie / Archaeology 121-126 engleză
BĂRBAT IOAN, Alexandru (autor), COLȚEANU, Petre (autor), OPRIȘ, Vasile (autor), VLEJA, Decebal (autor) O scurtă prezentare a așezării din epoca bronzului târziu de la Brănișca-Pescărie Vest (județul Hunedoara, România) Arheologie / Archaeology 127-170 română
EL SUSI, Georgeta (autor) Ofrande animale în necropola Latene (B2-C1) de la Nădlac, Situl 7, județul Arad Arheologie / Archaeology 171-180 română
CLEȘIU, Sorin (autor), MIREA, Dragoș (autor) Obiecte de port și podoabă din epoca romană timpurie aflate în colecția „Maria și Dr. George Severeanu”. Tradiții și influențe Arheologie / Archaeology 181-214 română
STREINU, Alina (autor) Roman coarse wares from the rural settlement at Acic Suhat Arheologie / Archaeology 215-235 engleză
BORLEAN, Oana (autor), STREINU, Alina (autor), STREINU, Marius (autor) Collecting violence. Revisiting the Roman artefacts with gladiatorial iconography from the “Maria and dr. George Severeanu” collection Arheologie / Archaeology 236-251 engleză
CIOBOTARU, Paul (autor) Notă privind două recipiente din ceramică, destinate stocării și transportului vitriolului Arheologie / Archaeology 252-265 română
DIMA, Mihai (autor) Pe urmele monedelor histriene timpurii de argint apărute în ultimii ani în comerțul de antichități Numismatică / Numismatics 269-282 română
PÎRVULESCU, Alina (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Staterii de aur de tip Lysimach din colecția „Maria și dr. George Severeanu”, izvoare ale istoriei orașelor grecești pontice în secolele III-I a. Chr. Numismatică / Numismatics 283-298 română
PETAC, Emanuel (autor) War and peace. Symbolic elements on the early Lysimachus type staters from the west pontic cities. Spear and herald staff (Polybius, IV, 52) Numismatică / Numismatics 299-307 engleză
BAKIC, Ljiliana (autor), PETAC, Emanuel (autor) Liberating Corinth. From Cassander to Demetrios. About a rare Alexander type stater. Numismatică / Numismatics 308-315 engleză
IONIȚĂ, Virgil (autor), MARIN, Steluța (autor) Activitatea atelierului monetar de la Callatis în vremea lui Commodus Numismatică / Numismatics 316-350 română
MARIN, Steluța (autor), TALMAȚCHI GABRIEL, Mircea (autor) Two greco-roman medallions found in Dobruja from the first half of the 3rd century AD Numismatică / Numismatics 351-360 engleză
MIHAYLOV, Stoyan (autor) Some remarks about monetary policy in the reign of byzantine emperors Phocas (602–610) and Heraclius (610–641) Numismatică / Numismatics 361-376 engleză
DUMITRACHE, Paul (autor), MIREA, Dragoș (autor) Activitatea monetară în Transilvania în lumina încercărilor de reformă a monedei de argint din anii 1442 și 1444 Numismatică / Numismatics 377-396 română
DUȚU, Aurelia (autor) Documente privind constituirea colecției numismatice a muzeului Al. Saint-Georges în anii 1932-1949 Numismatică / Numismatics 397-406 română
ROȘCA, Adriana (autor) Orașul Giurgiu reflectat în medalii, plachete și insigne păstrate în colecția Muzeului Municipiului București Numismatică / Numismatics 407-414 română
DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Ordine, cruci și medalii din colecția Muzeului Olteniei. Marele Război Numismatică / Numismatics 415-444 română
Laerke Recht (2018), Human Sacrifice: Archaeological Perspectives from around the World, Cambridge: Cambridge University Press, 135 pages, 40 figures. ISBN: 9781108728201 Recenzie de carte/Book review 447-450 engleză
Cronica Simpozionului „Cercetări Arheologice și Numismatice” (2015-2019) The Chronicle of the Symposium "Archaeological and Numismatic Research" (2015-2019) Cronică/Chronicle 453-465 română
Lista abrevierilor Lista abrevierilor/Abbreviations 466-467 română
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării 468-469 română