ANGVSTIA, nr. în TOM: 1, 1996, seria ARHEOLOGIE-ISTORIE-ETNOGRAFIE-SOCIOLOGIE


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cuvânt la început de drum 3-9 română
articol de periodic ILIESCU, Ion (autor) Mesaj adresat participanților la manifestările consacrate studierii și cinstirii activităților fa.uritorilor istoriei, culturii, civilizației și religiei românilor din sud-estul Transilvaniei - Sf. Gheorghe, -23 septembrie 1995 9 română
articol de periodic IOAN, EPISCOPUL COVASNEI ȘI HARGHITE (autor) Pe urmele strămoșilor 17-19 română
articol de periodic FONTA, Ilie (autor) O prioritate - cercetarea istorică în sud-estul Transilvanie 19-23 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Mitropolitul Andrei Șaguna (1809-1873) 23-25 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Din istoria straveche a Carpaților Orientali Studii şi Comunicări 27-51 română
articol de periodic MAXIM, Zoia (autor) Prototracii în Carpații Răsăriteni Studii şi Comunicări 51-67 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) Câteva considerații privind originea culturii Noua Studii şi Comunicări 67-79 română
articol de periodic CRIȘAN, Viorica (autor) Aspecte ale civilizației tracice și dacice din Carpații Rllsllriteni Studii şi Comunicări 79-85 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Angvstia (Brețcu) Studii şi Comunicări 85-89 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Sud-estul Transilvaniei sub stăpânirea romană Studii şi Comunicări 89-93 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Românii din scaunele secuiești la 1614 Studii şi Comunicări 93-127 română
articol de periodic MUCEA, Mariana (autor) Biserica româneasca din Scheii Brașovului în secolul al XVII-lea, lăcaș al activității de copiere, traducere și tipărire Studii şi Comunicări 127-133 română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Biserica româneasca din Scheii Brașovului în secolul al XVII-lea, lăcaș al activității de copiere, traducere și tipărire Studii şi Comunicări 133-141 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Prezența cărții vechi românești în sud-estul Transilvaniei Studii şi Comunicări 141-149 română
articol de periodic MARC, Aurel (autor) Registrele parohiale- sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutul românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 Studii şi Comunicări 149-159 română
articol de periodic RANCA, Ioan (autor) Reverberațiile răscoalei lui Horea la românii din scaunele secuiești Studii şi Comunicări 159-165 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Documente arhivistice sibiene (1850-1870). Donații din "Țară" și conflicte cu autoritllțile locale în județul Covasna (1851-1859 Studii şi Comunicări 165-187 română
articol de periodic ITTU, Constantin (autor) Stema Mitropolitului Andrei Baron de Șaguna - element de inspirație pentru heraldica sibiană actuală Studii şi Comunicări 187-191 română
articol de periodic LAZAR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Micu Moldovan privind înființarea ziarului "Orientul latin" de la Brașov Studii şi Comunicări 191-197 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Contribuții la viața confesională a românilor în fostele scaune secuiești Ciuc, Giurgeu și Cașin în secolul al XIX-le Studii şi Comunicări 197-201 română
articol de periodic SOROSTINEAN, Valeria (autor) Satul românesc și biserica ortodoxă la sfârșit de secol XIX, cu referire la protopopiatele Trei-Scaune, Brașov și Mureș-Oșorhei Studii şi Comunicări 201-205 română
articol de periodic MUNTEAN, Ovidiu (autor) , Despre situația învllțrtmântului românesc în comitatul Trei-Scaune la sfârșitul secolului al XIX-lea . Studii şi Comunicări 205-209 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea episcopului dr. Miron Cristea intre 1910-1918 pentru apărarea ființei naționale și făurirea României Mari Studii şi Comunicări 209-213 română
articol de periodic DINU, Cristina (autor) , BURLACU, Ioana (autor) Valoarea documentar-istorică a fondului arhivistic "Miron Cristea" Studii şi Comunicări 213-217 română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) O personalitate harghiteană în lupta pentru unire - Octavian C. Tăslăuanu Studii şi Comunicări 217-223 română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Octavian C. Taslăuanu și Corpul Voluntarilor Români din Rusia.. Studii şi Comunicări 223-231 română
articol de periodic THEODORESCU, Virgiliu (autor) , THEODORESCU, Elisabeta (autor) Documente inedite despre suferințele românilor în anii Diktatului de Ia Viena Studii şi Comunicări 231-241 română
articol de periodic BAICU, Dan (autor) Județul Trei-Scaune în contextul reinstaurării administrației românești în Ardealul de Nord. Mărturii documentare . Studii şi Comunicări 241-247 română
articol de periodic MORARU, Alexandru (autor) Biserică și națiune în pastoralele mitropolitului Nicolae Colan . Studii şi Comunicări 247-253 română
articol de periodic POP, Valer (autor) Defileul Mureșului - străveche vatră etnoculturală românească . Studii şi Comunicări 253-259 română
articol de periodic ȘOANCĂ, Nicolae (autor) Aspecte privind păstoritul transhumant practicat în zona Brețcu-Voinești-Covasna . Studii şi Comunicări 259-265 română
articol de periodic FURTUNĂ, Dumitru (autor) Covasna-Voinești, leagăn de românitate în arcul intracarpatic Studii şi Comunicări 265-269 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Din vechile legături culturale ale Buzăului cu Transilvania Studii şi Comunicări 269-273 română
articol de periodic ROTARIU, Traian (autor) Evoluția structurii etnice și confesionale a populației județului Covasna, între 1850 și 1992 Studii şi Comunicări 273-291 română
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Modificările produse în structura demografică a județelor Ciuc, Odorhei și Trei Scaune în perioada anilor 1930-1948 . Studii şi Comunicări 291-313 română
articol de periodic ȘANDRU, Ilie (autor) Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița Note şi discuţii 315-317 română
articol de periodic POP, Emil (autor) Parohia Ortodoxă Română - Miercurea Ciuc Il. Fragment de monografie Note şi discuţii 317-321 română
articol de periodic BERCU, Ioan (autor) Brețcu - vatră de istorie și credință strămoșească . Note şi discuţii 321-325 română
articol de periodic DAVID, Doina (autor) Carpații de curbură- funcție economică și ax etnoistoric și etnocultura Note şi discuţii 325-329 română
articol de periodic MOLDOVAN, Nicolae (autor) Stațiunea Vâlcele și personalitățile românești de seamă care au poposit aici în secolul XIX-XX Note şi discuţii 329-333 română
articol de periodic GRAURE- CORNEA, Luminița (autor) Un scriitor covăsnean mai puțin cunoscut Romulus Cioflec (1882-1955) Note şi discuţii 333-337 română
articol de periodic CIOBANU BĂCANU, Maria (autor) Factori de conservare a identității etnice românești în județele Covasna și Harghita Note şi discuţii 337-343 română
articol de periodic GANE, Constantin (autor) Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene Note şi discuţii 343-347 română
articol de periodic RĂȚULEA, Gheorghe (autor) Muzeul Spirituaiității Românești din Sfâintu Gheorghe -Sensuri și semnificați Note şi discuţii 347-351 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Muzeul Spiritualității Românești "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfântu Gheorghe. Cronica activit!lții pe anii 1993-1995 Note şi discuţii 351-361 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Momente din istoria muzeului din Sfântu Gheorghe Note şi discuţii 361-365 română
articol de periodic PETRESCU, Iustinian (autor) Angvstia- Între deziderate și realități (Postfață) Note şi discuţii 365-367 română