Cronica Vrancei, V, anul 2006

  • Anul publicației: 2006
  • Publicată de: Muzeul Vrancei din Focșani
  • Tipul publicației: periodic


Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cronica Vrancei - Argument .7-8 română
APOSTU, Aurora-Emilia Inventarul arheologic al localităților județului Vrancea (II) .9-33 română
APOSTU, Aurora-Emilia Vechi așezări omenești în zona Mărășești 34-40 română
DUMITRESCU, Horia 15 iunie 1817 - "focul ce mare de la Valea -Sării" 41-43 română
DUMITRESCU, Horia Divertisment de epocă în Focșani între anii 1876-1902 44-56 română
ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni între 1891-1909 57-76 română
DUMITRESCU, Horia Nicolae Iorga și Petre Liciu 77-90 română
HUȚANU, Dumitru Mărturii restituite 91-94 română
DUMITRESCU, Horia, ILIESCU, Ionuț 29 mai 1927. Punerea pietrei fundamentale la Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" 95-102 română
HUȚANU, Dumitru Mentalitatea unei epoci - sursă de cercetare istorică 103-109 română
ILIESCU, Ionuț Aspecte privind activitatea pompierilor militari focșăneni în perioada 1910-1930 110-142 română
DUMITRESCU, Horia Vrancea văzută de Nicolae Iorga 143-160 română
HUȚANU, Dumitru Nicolae Iorga și Vrancea 161-163 română
DUMITRESCU, Horia Savel Rădulescu și acordurile de la Haga 164-180 română
DUMITRESCU, Horia Alexandru Duiliu Zamfirescu și Savel Rădulescu. Corespondență 181-191 română
VOICULEȚ, Livia Extras din paginile unei monografii a satului Dragosloveni de pe Valea Rîmnei 192-195 română
MIRON, Gheorghe Contribuții privind activitatea consoliului de patronaj în Vrancea 196-210 română
ILIESCU, Ionuț Bustul maiorului Gheorghe Pastia - dezideratul trecutului și necesitatea prezentului 211-230 română
ILIESCU, Ionuț Căminul cultural central orășenesc "Maior Gh. Pastia" (1939-1944) 231-234 română
MIRON, Gheorghe Aplicarea reformei agrare din 1945 în fostul județ Putna 235-281 română
ILIESCU, Ionuț Pompierii militari focșăneni în perioada 1931-1946 282-311 română
DUMITRESCU, Horia, MIRON, Ramona Abuzurile armatei roșii în Vrancea 312-326 română
ILIESCU, Ionuț Muzeul orășenesc Panciu 327-348 română
RĂDULESCU, Mihai Constantin Ciogolea - arhitectul teatrului Pastia. Contribuții documentare 349-372 română