Cumidava, XXVIII, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic STĂNESCU, Alexandru (autor) Drepturile femeilor în domeniul succesiunii Mortis causa. Atestări epigrafice în Dacia Romană 11-22 română
articol de periodic BATARIUC PARASCHIVA, Victoria (autor) Locuințe medievale la Suceava 23-34 română
articol de periodic DRAGNE, Aurel (autor) Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Țara Făgărașului 35-46 română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Bisericile rupestre din complexzl monahal de la Șinca Veche 47-91 română
articol de periodic IVĂNUȘ, Dan (autor) Sigiliul bisericii Sfîntului Nicolae din Brașov 92-93 română
articol de periodic MITRAN, Gheorghe (autor) Eleusa - Icoana Maicii Domnului cu Pruncul din patrimoniul birericii St. Nicolae din Schei-Brașov 94-101 română
articol de periodic COZMA, Aurelia (autor) Viața cotidiană a Sibiului în timpul Baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803) 102-106 română
articol de periodic FLEȘERU, Anca (autor) Mobilierul saloanelor de vizită ale Baronului von Brukenthal 107-115 română
articol de periodic FRÎNCU, Raluca (autor) Scurtă incursiune în gastronomia fanariotă 116-121 română
articol de periodic CIOBANU, Doina (autor) Sarea în viața cotidiană 122-129 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Comemorarea din 1904 a lui Ștefan cel Mare în Transilvania 130-149 română
articol de periodic ȘTIRBĂȚ, Gheorghe (autor) Charta Atlanticului și implicațiile ei politice 150-161 română
articol de periodic VLAD, Ioan (autor) Ion Hășfălean - muzeograf și istoric și contribuția sa la istoriografia Ioan Șenchea 162-167 română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 română
articol de periodic ISTRATE, Voica (autor) Metalii papale în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov 180-182 română
articol de periodic ANDRON, Ioan-George (autor) Industria casnică textilă în Șcheii Brașovului (sf. sec. al XVIII-lea - mijlocul sec. al XIX-lea) 183-199 română
articol de periodic POPICA, Radu (autor) Artă și status - portretele patricianatului săsesc din colecția muzeului de artă Brașov 200-211 română
articol de periodic CERNEA, Elena (autor) Bastionul țesătorilor. Probleme de biodeteriorare 212-220 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Țuțu (autor) Imitații geto-dacice după vase antice grecești - restaurare-conservare 221-223 română
articol de periodic DRĂGHICI, Ligia (autor) Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustre în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 română
articol de periodic GHEORGHE SIMONA, Violeta (autor) Restaurarea unei mese decorative 230-233 română
articol de periodic IACOBEANU, George (autor) Vasul borcan, o emblemă a vieții cotidiene în lumea geto-dacică. (integrafia formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 română
articol de periodic MOȚEI, Mary-Claudia (autor) Obiecte de uz casnic din colecția muzeului județean de istorie Brașov - Restaurare și conservare 239-246 română
articol de periodic BAUMAN, Ionel (autor) Bibliografia Anuarului Muzeului Județean de Istorie din Brașov. CUMIDAVA pe anii 2001-2005 și indicele de autori 247-254 română
articol de periodic COȘULEȚ, Stelian (autor) Activitatea muzeului județean de istorie Brașov în perioada 2003-2005 255-265 română
articol de periodic NEGULICI, Dorina (autor) Cronica activității Secției Marketing Cultural-Relații Publice a Muzeului Județean de Istorie Brașov, 2003-2005 266-272 română
articol de periodic CERNEA, Elena (autor) Cronica activității secției de conservare - restaurare în perioada 2003-2005 273-281 română