Umanizarea taurului celest. Mărturii ale spiritualității comunităților cucuteniene de la Ruginoasa-Iași, 2008, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis