Institutul de Arheologie Iași. În căutarea timpului trecut, 2004, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis