Cumidava, VIII, 1975, seria 1974-1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Așezarea dacică de la Hărman .9- română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Fortificația așezării dacice de la Arpașu de Sus 23- română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Ceramica dacică de la Filias 29- română
articol de periodic BAKO, Geza (autor) Date privind campania romană din anul 105 în sud-estul Transilvaniei 33- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974 55- română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) , POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Feldioara (Făgăraș) 55- română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de la Rîșnov - "Blocuri" (1973-1974) 65- română
articol de periodic POPA, Valentina (autor) Rezistența opusă de populația autohtonă din Țara Făgărașului față de ofensiva regalității maghiare în secolele XIII-XIV 87- română
articol de periodic PRAHOVEANU, I. (autor) Aspecte privind funcțiile castelanilor de la cetatea Bran 97- română
articol de periodic REZACHEVICI, G. (autor) Neobișnuitul drum peste Carpați al oștii lui Radu Șerban, înaintea bătăliei de lingă Brașov cu Gabriel Bathory (iulie 1611) 113- română
articol de periodic NUSSBACHER, Gernot (autor) Unele aspecte privind relațiile lui Mihai Viteazul cu sașii sin Transilvania de Sud 119- română
articol de periodic DINU, Elisabeta (autor) Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
articol de periodic HAȘDEU, Titus (autor) Avram Iancu și faptele sale oglindite în "Gazeta Transilvaniei" din anii 1848-1849 141- română
articol de periodic MATEESCU, Tudor (autor) Săceleanu Nicolae Țîrcă și Dobrogea 145- română
articol de periodic OLTEANU, Vasile (autor) Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Bologa Valeriu - director al filialei din Brașov a băncii "Albina" (1837-1899) 157- română
articol de periodic NICOARĂ, Ion (autor) Brașoveni în fruntea luptei românilor din S.U.A. pentru desăvîrșirea procesului de unitate națională și politică de la 1 decembrie 1918 169- română
articol de periodic HĂȘFĂLEANU, Ioan (autor) Relații agrare în Țara Făgărașului în prima jumătate a secolului al XX-lea 181- română
articol de periodic BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
articol de periodic DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Trei decenii de la înfăptuirea actului istoric de la 6 Martie 1945 199- română
articol de periodic DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Coperta de carte și legătorii brașoveni 205- română
articol de periodic DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Date noi privind activitatea cărturarului brașovean Radu Tempea Ii 225- română
articol de periodic CĂLIMAN, Valeria (autor) Contribuții la istoricul Bibliotecii Gimnaziului "Honterus" din Brașov 235- română
articol de periodic RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Cu privire la evoluția inițiativelor de constituire a societăților culturale (1790-1830) 243- română
articol de periodic SIEGMUND, Marianne (autor) Trepte ale teatrului liric românesc în Transilvania 249- română
articol de periodic ȚOPAN, Grigore (autor) Începuturile presei umoristice românești în Transilvania 261- română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Revistele literare românești brașovene dintre cele două războaie mondiale (scurt istoric) 275- română
articol de periodic POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Grafica veche și modernă din patrimoniul Muzeului de artă Brașov 297- română
articol de periodic VASIU, Dinu (autor) Arta plastică brașoveană în socialism 315- română
articol de periodic FULGA, Ligia (autor) Aspecte documentare privind piuăritul și dărsdtîritul din Țara Bărsei (secolul al XVIII-lea - ănceputul secolului al XIX-lea) 323- română
articol de periodic MARARU, Olivia (autor) , STOICA, Georgeta (autor) Semne de recunoaștere în costumul din Șcheii Brașovului și Săcele 337- română
articol de periodic SANTA, Gicu (autor) Obiceiuri pastorale de pe Tîrnave 349- română
articol de periodic RĂDULESCU, Lelia (autor) Vînătoarea în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 353- română
articol de periodic MORARU, Olivia (autor) Structura tematică a Muzeului etnografic al Țării Bîrsei 369- română
articol de periodic RABINOVICI, Herbert (autor) Despre proporții în muzeele de istorie din țară 403- română