Ceramica romană și romao-bizantină de la Halmyris (secolele I-VII d. Chr.), 2000