Satu Mare - Studii și Comunicări, XXXIII, nr. în TOM: II, 2017, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic FLORESCU, Ana Maria (autor) Contribuții la istoria bisericii și comunității românești din Lelei 9-29 română
articol de periodic JÁNOS, Erdei (autor) Szilágysomlyó adminisztrációja és helyi szabályrendeletei a dualizmus korában 31-40 maghiară
articol de periodic DAVID, Camelia (autor) Evoluții demografice în Livada (județul Satu Mare): 1867-1906 41-62 română
articol de periodic DAVID, Radu (autor) Școala civilă romano-catolică de fete din Satu Mare 63-89 română
articol de periodic KINCES, Diana (autor) Reclame și publicitate din perioada interbelică redate în cotidianul local Satu Mare 91-100 română
articol de periodic SĂLCEANU, Mihaela (autor) Aspecte ale preluării școlilor de stat maghiare din județul Satu Mare de către statul român după Marea Unire de la 1 decembrie 1918 101-121 română
articol de periodic PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) , VIRAG, Paula (autor) Construcția Palatului Prefecturii din județul Satu Mare (II) (1933-1937) 123-158 română
articol de periodic POP, Marin (autor) Activitatea organizației Partidului Național Țărănesc din Județul Satu Mare în perioada 1926-1931 159-176 română
articol de periodic CÂMPEAN, Viorel (autor) , POP T., Ovidiu (autor) Noi informații despre viața și activitatea lui Arhim. dr. Augustin Paul 177-188 română
articol de periodic VÂRNAV, Remus (autor) Ioniță G. Andron – Un jurnal de călătorie din prima tinerețe 189-224 română
articol de periodic NORBERT, Lőrincz (autor) Moralitate sau diplomație? Pius al XII-a, „tăcerea” pe perioada holocaustului (1939-1945) 225-233 română
articol de periodic HORVAT, Irina Liuba (autor) Aspecte socio-demografice privind populația ucraineană din nord-vestul României (județele Maramureș și Satu Mare) în secolul XX 235-246 română
articol de periodic BĂLU, Daniela (autor) Cercetarea culturii tradiționale -rezultate obținute prin implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene 249-267 română
articol de periodic BURGHELE, Camalia (autor) De-ale strigoilor ... imaginar magic și magie licită / ilicită la Meseșenii de Sus – Sălaj 269-280 română
articol de periodic CĂRĂIAN, Denisa (autor) Scurtă prezentare a icoanei Sfintei Treimi de Andrei Rubliov 281-284 română
articol de periodic LEVENTE, Szílágyi (autor) Emlékállítás és felejtés. A „málenkij robot” emlékezete a szatmári sváboknál 285-294 maghiară
articol de periodic TOTH, Zoltan (autor) Viticultura Careiană și tipologia beciurilor viticole sătmărene 295-299 română
articol de periodic COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) , OLARIU, Gheorghina (autor) Identificarea pigmenților icoanei pe sticlă „Sfântul Nicolae” prin spectrometrie de fluorescență de raze X (XRF) 303-312 română
articol de periodic BUSUIOC, Cristina Oana (autor) Lucrarea „Vis și Iluzie”. Analiză compozițională 315-327 română
articol de periodic POP, Felician (autor) Potențarea istorică a românilor în literatura maghiară 329-344 română
articol de periodic KERESKÉNYI, Sándor (autor) Fernand Braudel despre „perspectiva istorică” 345-352 română