Revista Bistriței, XVIII, 2004

  • Anul publicației: 2004
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Accent
  • Localitatea: Cluj-Napoca
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-6 română
BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea de Spondylus sp. descoperită în peștera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara) Arheologie 9-21 română, franceză
TATAR, Arpad (autor) Așezări Coțofeni pe Valea Meleșului. I. Matei "După Vii" (jud. Bistrița-Năsăud) Arheologie 23-28 română, engleză
KACSO, Carol (autor) Descoperiri Coțofeni la Oarța de Sus - Oul Făgetului Arheologie 29-37 română, germană
GOGÎLTAN, Florin (autor) "Centru" și "periferie". Între teorie și realitate arherologică Arheologie 39-62 română, engleză
FODOREAN, Florin (autor) Propunere pentru o clasificare a drumurilor din Dacia romană Arheologie 63-69 română, engleză
FODOREAN, Florin (autor) Drumul roman de pe valea Mureșului între localitățile Brîncovenești și Războieni-Cetate. Studiu topografic și arheologic Arheologie 71-87 română, engleză
NEMETI, Sorin (autor) Piese romane de bronz din Dacia Arheologie 89-100 română
CHIȘ, Silvius (autor) Reprezentările lui Marsyas pe monumentele funerare din Dacia romană Arheologie 101-103 română
HORGA, Marius (autor) Petrografia materialului litic din castrul roman Ilișua Arheologie 105-114 română, engleză
GAIU, Corneliu (autor) Sacrificii și practici rituale în așezarea daco-romană de la Stupini (Bistrița-Năsăud) Arheologie 115-121 română, franceză
GĂZDAC, Cristian (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Monede cu defecte de batere și imitații de secol IV p. Chr. în tezaure din Banat Arheologie 123-137 română
BALTAG, Gheorghe (autor) Așezări și tipuri de locuințe din bazinul Tîrnavei Mari între sec. III-X d. Hr. Arheologie 139-193 română, germană
COCIȘ, Sorin (autor), ȚIPLIC, Ioan Marian (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor) Descoperiri medievale timpurii în Cluj-Napoca, str. V. Deleu Arheologie 195-208 română, engleză
ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara Istorie 209-215 română
COSTEA, Ionuț (autor) Nobilimea transilvăneană din epoca principatului. Probleme istoriografice Istorie 217-226 română
DIN, Petre (autor) Ipostaza justițiară a împăratului Iosif al II-lea în sensibilitatea colectivă turdeană în secolului al XVIII-lea Istorie 227-232 română, engleză
DIN, Petre (autor) The Myth of the Good Emperor under Joseph II in the collective sensibility of the Romanians in Transylvania Istorie 233-242 engleză
NEMETI, Irina (autor) Demonul nașterii în mitologia românilor (Avestița, Striga sau Samca) Istorie 243-248 română, italiană
DUMĂNESCU, Luminița (autor) Copilul și Legea. Societatea românească transilvăneană la sfîrșit de secol XVIII, început de secol XIX Istorie 249-258 română
DETEȘAN, Daniela (autor) Testamentul mecenatului Nicolae Simu Istorie 259-267 română
ADONIS, Mihai (autor) Date privind istoricul familiei Boiu din Sighișoara. Testamentele lui Zaharia Boiu senior Istorie 269-280 română, engleză
GHIȘA, Ciprian (autor) O dezbatere în presa vremii: starea bisericii unite din Ardeal - viziunea lui Bariț Istorie 281-289 română
GAVRILĂ, Gheorghe (autor), TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Primăvara lui 1848 văzută de sighișoreanul Friedrich Csech von Sternheim Istorie 291-297 română
MADLY, Lorand (autor) Autonomia sașilor transilvăneni și circumscrierea sa juridică pînă în epoca neoabsolutistă Istorie 299-303 română
ANDREI, Mirela (autor) Impactul legislației și politicii școlare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918 Istorie 305-313 română
VULEA, Camelia (autor) Învățămîntul elementar din vicariatul greco-catolic al Hațegului și impactul legislației școlare dualiste (1868-1900). Problema localurilor școlare Istorie 315-323 română
RUS, Dorin (autor) Jurnalul predicatorului Gustav Friedrich Kinn din timpul epidemiei de holeră din Reghinul-Săsesc din anul 1873 Istorie 325-329 română, portugheză
NAGY, Robert (autor) Investiții străine în Transilvania, Banat și Maramureș în perioada dualismului austro-ungar Istorie 331-251 română
MUREȘAN, Virgil (autor) Modernitate și arhaism în lumea năsăudeană în secolul al XIX-lea și începutul secolului XX Istorie 353-364 română
PETRAȘ, Lucian (autor) Campanii electorale comitatense și dezbateri congregaționale în comitatul Arad între anii 1895-1913 Istorie 365-373 română, engleză
ONOFREIU, Adrian (autor) Activitatea Comisiei Județene Năsăud de verificare a membrilor Partidului Muncitoresc Român. Mărturii documentare (1949-1950) Istorie 375-395 română, germană
FODOREAN, Florin (autor) COLIN O'CONNOR, ROMAN BRIDGES, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. Pp. XVII+275. RECENZII 397-400 engleză
SECHEL, Daniela Teodora (autor) Dubrovnik a Classical City State RECENZII 401-404 engleză
Abrevieri bibliografice 405-406 română