Revista Bistriței, XXI-1, 2007, Arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-6 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , GLIGOR, Mihai (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Contribuții la studiul industriei preistorice a materialelor dure animale din Transilvania: descoperirile neo-eneolitice de la Alba Iulia "Lumea Nouă", jud. Alba 7-30 română, franceză
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Date noi privind industria preistorică a materiilor dure animale descoperită în așezarea neo-eneolitică de la Miercurea Sibiului "Petriș", jud. Sibiu 31-42 română, franceză
articol de periodic KACSO, Carol (autor) "Importuri" Suciu de Sus în culturile epocii bronzului din Transilvania 43-62 română, germană
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) , TAMBA, Dan (autor) , TECAR, Monica (autor) Complexul ritual de la Șimleul-Silvaniei aparținînd culturii Wietenberg 63-92 română, engleză
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Orheiu Bistriței 93-111 română, engleză
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Das römische Kastell von Orheiu Bistriței 112-173 germană
articol de periodic GĂZDAC, Cristian (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Reinterpretarea evidenței numismatice. Studiu de caz: Castrul auxiliar de la Gherla 175-180 română, engleză
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Bronzurile cu email din castrul roman de la Ilișua 181-240 română, franceză
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) , WOLLMANN, Volker (autor) Cîteva inscripții descoperite la Ilișua 241-253 română, franceză
articol de periodic ZĂGREANU, Radu (autor) Tipuri de monumente sculpturale romane necunoscute de la Gherla 255-268 română, engleză
articol de periodic ONOFREI, Cosmin (autor) Maurii în Dacia 269-282 română, franceză
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Un mesaj de pe Limes Dacicus pentru arheologii spanioli: „despre un detașament din legiunea VII Gemina Felix la Porolissum pe limesul dacic" 383-291 română
articol de periodic NEMETI, Sorin (autor) Magia în Dacia Romană (II) Geme magice din colecția cabinetului Numismatic al Academiei Române 293-296 română, franceză
articol de periodic SOROCEANU, Tudor (autor) C. Kacso (editor), Bronzezeitliche Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die Beziehungen zu den benachbarten Gebieten. Ehrensymposium für Alexandru Vulpe zum 70. Geburtstag. - Fenomenele culturale ale epocii bronzului în spapul carpatic. Relațiile cu regiunile învecinate. Simpozion omagial dedicat lui Alexandru Vulpe la împlinirea vârstei de 70 de ani. Editura Casei Corpului Didactic, Baia Mare, 2003. RECENZII 297-299 română
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Câteva notițe privind omisiuni, inadvertențe precum și adăugiri la "Atlas-dicționar al Daciei romane". Coordonator M. Bărbulescu, Cluj-Napoca, Editura Tribuna Press, 2005, 147 p. RECENZII 300-302 română
articol de periodic Abrevieri bibliografice 303-304 română