Revista Bistriței, XXIII, 2009

  • Anul publicației: 2009
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Accent
  • Localitatea: Cluj-Napoca
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română, franceză, germană, engleză
KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Uriu (I) 9-30 română, germană
GAIU, Corneliu (autor) Un cuptor de ars ceramică de la sfârșitul epocii bronzului 31-52 română, franceză
COCIȘ, Sorin (autor), TAMBA, Dan (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Piese sculpturale din castrul roman de la Sutoru 53-67 română, engleză
DOBOS, Alpar (autor), LĂZĂRESCU, Vlad (autor), POPA, Alexandru (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Vorläufige Ergebnisse der Phosphatkartierung im römischen Kastell von Brețcu 69-74 germană, română
ZĂGREANU, Radu (autor) Cîteva piese sculpturale din Dacia Porolissensis 75-84 română, engleză
GUDEA, Nicolae (autor) Prăbușirea apărării romane de frontieră la Dunărea de Mijloc și de Jos după 378 cu privire specială la provincia Dacia Ripensis 85-103 română, engleză, germană
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Chilia - Subiect de dispută între Mircea cel Bătrîn și Alexandru cel Bun 105-110 română, franceză
HASAN, Mihai Florin (autor) Informații despre prezența țiganilor în voievodatul Transilvaniei și comitatele vecine în secolele XIV-XV 111-113 română, engleză
BONȚA, Claudia (autor) Recuperarea Ungariei: eliberarea Budei și medaliile celebrative emise. Studiu iconografic 115-123 română, engleză
UILĂCAN, Iosif (autor) Biserica românească din Bistrița - 1792 125-134 română, franceză
DIN, Petre (autor) Ioan Slavici între spiritul etic și acuzația de colaboraționism 1918-1925 135-141 română, engleză
PINCA, Andra Carola (autor) Aspecte privind perioada prenatală și nașterea în mediul rural din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 143-151 română
ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare privind evoluția județului Năsăud. Sinteza pentru perioada 1932-1937 153-185 română
POPOVICI, Vlad (autor) Forme alternative de asociere. Structuri elitare gregare în viața politică a românilor din Ungaria (1869-1896). O perspectivă teoretică Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 189-196 română, engleză
VLAȘIN, Cornelia (autor) Rolul Fondurilor Grănicerești Năsăudene Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 197-200 română, engleză
ONOFREIU, Adrian (autor) Cadrul intelectual al asocierii între idei și realizări în districtul Năsăud (1861-1876) Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 201-210 română, engleză
POP, Iulia-Maria (autor) Reuniunea "Mariana" a învățătorilor greco-catolici din Năsăud. Statute și forme de organizare Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 211-218 română, engleză
BALOG, Anișoara (autor), BALOG, Marin Iosif (autor) Institute și societăți de asigurare din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Rolul lor în promovarea asociașionismului și spiritului de salidaritate Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 219-224 română, engleză
TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Asociaționism și grupări politice la sașii ardeleni în deceniul 7 al secolului al XIX Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 225-229 română, engleză
IUDEAN, Ovidiu (autor) Rolul fundațiilor personale administrate de "Fondurile grănicerști năsăudene" în dezvoltarea învățămîntului din ținutul Năsăudului. Studiu de caz: Fundația "Locotenent George Pop din Leșu" Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 231-239 română, engleză
DOLOGA, Dorin (autor) Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 1867-1914 Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 241-249 română, franceză
DĂNCILĂ, Andreea (autor) Activitatea "Societății scriitorilor români" în Transilvania la început de secol XX Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 251-256 română, engleză
Abrevieri bibliografice 257-258 română