Revista Bistriței, XXIV, 2010

  • Anul publicației: 2010
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Accent
  • Localitatea: Cluj-Napoca
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română, franceză, germană, engleză
ROTEA, Mihai (autor), TECAR, Monica (autor), TECAR, Tiberiu (autor) Donație de artefacte provenind din situl Wietenberg de la Derșida - "Dealul lui Balota" 9-27 română, engleză
KACSO, Carol (autor) Depozitul de bronzuri de la Așchileu Mare (jud. Cluj) 29-40 română, germană
MARINESCU, George (autor) Vestigii hallstattiene timpurii și mijlocii din nord-estul Transilvaniei 41-127 română, franceză
PUPEZĂ, Paul (autor) Ceramica daco-getică din interiorul arcului Carpatic (sfîrșitul sec. III a. Chr. - începutul sec. I a. Chr.) 129-162 română, engleză
PROTASE, Dumitru (autor) Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română, franceză
MUSTAȚĂ, Silvia (autor), PETRUȚ, David (autor) The iconography of the waiting servants depicted on funerary reliefs from Roman Dacia 171-202 engleză
COCIȘ, Sorin (autor), GAIU, Corneliu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Fibule romane din Dacia intracarpatică 203-215 română, engleză
GAIU, Corneliu (autor) Opaițele ceramice de la Arcobadara 217-243 română, franceză
MOȘNEAG, Horea (autor) Contribuții la istoria sportului în Dacia Romană. 2. Despre propaganda pentru luptele de gladiatori și vînătoare în amfiteatru 245-266 română, engleză
GUDEA, Nicolae (autor) Beiträge zur Kenntnis des spätrömischen Heers (4 Jahrhundert) 1. Waffen für den Fernkampf aus den Wehranlagen an der Nordgrenze von Dacia Ropensis 267-283 germană, engleză
MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română, franceză
SALONTAI, Sanda (autor) Ruina de la Rodna 297-319 română, engleză
RĂDULESCU, Gabriela (autor) Biserica evanghelică din Tărpiu, jud. Bistrița Năsăud. Cercetări arheologice 321-341 română, engleză
SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română, germană
UILĂCAN, Iosif (autor) Cimitirele românești din Bistrița pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 367-384 română, franceză
IȘTVAN, Dumitru (autor), KACSO, Carol (autor), MINGHIRAȘ, Traian (autor) Mina piticilor de la Chiuzbaia 385-398 română, engleză
POPAN, Marin (autor) Pfründerecht und Bauvorhaben von unierten rumänischen Kirchen in den freien bistritzer sächsischen Gemeinden anhand einiger theresiannischen Lateinquellen (1740-1783) 399-405 germană, română
DIN, Petre (autor) Dimensiunea militantă a Ecaterinei Varga în deceniul premergător revoluției de la 1848-1849 407-415 română, franceză
VLAȘIN, Florin (autor) Preocupări privind arhivele în zona Bistriței pînă la 1918 417-422 română, germană
MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Die Ausbildung der Künstler aus Rumänien an der Akademie der bildenden kunste in München 423-429 germană
ONOFREIU, Adrian (autor) Mărturii documentare la relațiile minoritate/majoritate în Bistrița în primii ani după Unirea din 1918 431-442 română, germană
BRATU, Ioan (autor), MĂRUȚOIU, Constantin (autor), MĂRUȚOIU, Victor (autor), MOLDOVAN, Zaharia (autor), TROȘAN, Laura (autor) Expertizarea științifică a icoanelor din patrimoniu 443-450 română, engleză
DUCA, Voicu (autor) Research and Monitoring of Deterioration Processes from Brukenthal Museum 451-456 engleză, română
GHERGARI, Lucreția (autor), HORGA, Marius (autor) Ceramica Latene din situl Ilișua - caracteristici geoarheologice și arheometrice 457-470 română, engleză
SOROCEANU, Tudor (autor) Nevenka Bojović/Miloje Vasić/Rastko Vasić (edit.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8 September 2002 - Burials Customs in the Bronze and Iron Age (Čačak 2003) 218 pp. RECENZII 471-472 română
DUDAȘ, Vasile (autor) Arthur Coulin, Brașov 2010, ISBN 978-973-0-08823-6, 201pp+78 ill. Alb-negru și color. RECENZII 473-475 română
Abrevieri 477-478 română