Revista Bistriței: RB, XXV, 2011


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-7 română, franceză, germană, engleză
articol de periodic ROTEA, Mihai (autor) , TECAR, Monica (autor) , TECAR, Tiberiu (autor) , WITTENBERGER, Mihai (autor) Metalurgia epocii bronzului în Transilvania: meșteșug, artă și magie 9-34 română
articol de periodic SOCACI, Adrian (autor) O așezare aparținînd epocii bronzului tîrziu descoperită la Ilișua (com. Uriu, jud. Bistrița-Năsăud) 35-67 română, engleză
articol de periodic TECAR, Monica (autor) Sondaj de salvare la Apahida, jud. Cluj 68-102 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea ceramicii Suciu de Sus. Descoperirile din Depresiunea Maramureșului 103-129 română, germană
articol de periodic VASILIEV, Valentin (autor) Despre afirmații recente priovind cronologia așezării de la Teleac și probleme de etică elementară 130-138 română
articol de periodic MARINESCU, George (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Un nou akinakes descoperit la Năsal (com. Țaga, jud. Cluj) 139-147 română, engleză
articol de periodic PUPEZĂ, Paul (autor) Murus Dacicus, simbol al războiului sau al păcii? 148-158 română, engleză
articol de periodic GUDEA, Nicolae (autor) Eine Botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen Archäologen: Uber aine Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum am dakischen Limes 159-168 germană
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Vestigii ale metalurgiei bronzului în castrul roman de la Ilișua 169-178 română, franceză
articol de periodic ZĂGREANU, Radu (autor) Un perete posterior de aedicula funerară descoperit la Șieu-Odorhei (jud. Bistrița-Năsăud) 179-191 română, engleză
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) , GĂZDAC, Cristian (autor) Capcanele evidenței numismatice. Cazul castrului auxiliar Arcobadara (Ilișua, județul Bistrița-Năsăud, România) 192-196 română, engleză
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) Un cimitir de incinerație slav din sec. VIII-IX la Soporu de Cîmpie 197-202 română, franceză
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale politicii pontice a Despotatului Dobrogean din a doua jumătate a secolului al XIV-lea: relații cu Imperiul grec de la Trapezunt 203-207 română, franceză
articol de periodic DIN, Petre (autor) Informații despre viața comercială a Țărilor Române în relatările călătorilor străini din a doua jumătate a secolului al XVII-lea 208-213 română, engleză
articol de periodic SABĂU, Nicolae (autor) "Prunci zămisliți, prunci nedoriți" despre cazurile de avort din Districtul Năsăudului (1861-1876) 214-225 română, engleză
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa săsească bistrițeană 1862-1876 226-232 română, germană
articol de periodic KLEIN, Gunter (autor) Directorii Gimnaziului Evanghlic C.A. din Bistrița în noua clădire gimnazială (1910-1944) 233-244 română, germană
articol de periodic ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
articol de periodic UILĂCAN, Iosif (autor) Județeana Năsăud în primul an al revoluției socialiste 258-289 română, franceză
articol de periodic GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Reforma și românii în istoriografia maghiară interbelică 290-294 română, engleză
articol de periodic IȘTVAN, Dumitru (autor) , KACSO, Carol (autor) , MINGHIRAȘ, Traian (autor) Cercetări de arheologie montană la Baia Mare (I.) 295-336 română, germană
articol de periodic arhitect, POPESCU DOLJ, Șerban (autor) Biserica evanghelică din Teaca. Cercetări și concepte de restaurare 337-349 română, franceză
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , HORGA, Marius (autor) Studii mineralogice-petrografice asupra ceramicii Hallstatt de la Stupini (jud. Bistrița-Năsăud) 350-358 română
articol de periodic CHIȘ, Silvius (autor) Valerie M. Hope - Roman death, Continuum books, London-New York, 2009 RECENZII 358-360 română