Revista Bistriței, X-XI, 1997

  • Anul publicației: 1997
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Dosoftei
  • Localitatea: Bistrița
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar 6-7 română
LAZĂR, Valeriu (autor) Depozitul de bronzuri de la Jabenița (jud. Mureș) 9-12 română, engleză
ROTEA, Mihai (autor) Cercetări arheologice la Palatca - "Togul lui Mîndrușcă". Observații preliminare 13-19 română, franceză
VAIDA, Lucian (autor) Considerații asupra locuirii dacice pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud (sec. II î. Ch - I d. Ch.) 21-25 română
GAIU, Corneliu (autor) , MARINESCU, George (autor) , PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Ilișua (jud. Bistrița-Năsăud) 27-110 română, franceză
GĂZDAC, Cristian (autor) Roman coins in the collection of Museum of Năsăud 111-114 engleză
MUREȘAN, Florin (autor) Conscripția din 1750 în districtul inferior al Bistriței (Valea Țibleșului) 115-136 engleză
CÎMPEANU, Remus (autor) Realități românești reflectate în arhiva direcției școlare Oradea la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 137-140 română, franceză
URECHE, Lazăr (autor) Crearea și evoluția fondurilor grănicerești năsăudene 141-163 română, franceză
SIGMIREAN, Cornel (autor) Studenți români la Politehnica din Budapesta (1871-1919) 165-190 română, engleză
CRĂCIUN, Cornel (autor) Urbanizare, cultură și reclamă la Gheorghieni în anii interbelici 191-204 română, franceză
PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații asupra presei maghiare și germane din Transilvania interbelică 205-221 română, franceză
ONOFREI, Adrian (autor) Societatea bistrițeană a pompierilor voluntari (1877-1942) 223-229 română, germană
VIDICAN, Dorel (autor) Abuzuri săvîrșite de soldații sovietici pe teritoriul județului Năsăud în anul 1946 231-240 română, engleză
PORUMB, Marius (autor) Conservarea patromoniului cultural prin preluarea și revitalizarea monumentelor istorice din ținutul Bistriței 241-254 română, engleză