Revista Bistriței, IX, 1995

  • Anul publicației: 1995
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Casa Editorială și de Presă "Glasul Bucovinei"
  • Localitatea: Iași
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
KACSO, Carol (autor) Al patrulea depozit de bronzuri de la Sighetu Marmației 5-48 română, germană
MARINESCU, George (autor) Cercetări și descoperiri arheologice de epoca bronzului în Nord-Estul Transilvaniei (II) 49-124 română, franceză
CRIȘAN, Viorica (autor) , GAIU, Corneliu (autor) , GĂZDAC, Cristian (autor) Noi descoperiri monetare în județul Bistrița-Năsăud 125-131 română, engleză
GĂZDAC, Cristian (autor) Tezaurul monetar roman imperial Apulum I restudiat 133-144 română, engleză
LAZIN, Gheorghe (autor) O categorie aparte a ceramicii din sec. III-IV d.H., descoperită în nord vestul României 145-148 română, franceză
GAIU, Corneliu (autor) Noi descoperiri și considerații asupra cimitirului de la Fîntînele "Rît" (com. Matei, jud. Bistrița-Năsăud) 149-163 română, germană
RĂDULESCU, Gabriela (autor) Sondajele din așezarea prefeudală de la Șieu - Odorhei, jud. Bistrița-Năsăud 165-173 română, franceză
DORNER, Anton (autor) Administrația Transilvaniei în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175-188 română, germană
NICOARĂ, Toader (autor) Timpul bisericii în mentalitatea țărănească din Transilvania în prima jumătate a secolului XVIII 189-195 română, franceză
POPAN, Marin (autor) Unele considerații privitoare la relațiile confesionale din districtul Bistriței. Comunal și confesional între anii 1760-1780 197-201 română, germană
CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria învățămîntului bistrițean în secolul al XVIII-lea 203-208 română, franceză
ONOFREI, Adrian (autor) Documente bistrițene din revoluția de la 1848-1849 209-218 română, franceză
RETEGAN, Simion (autor) Un intelectual din Bistrița din secolul al XIX-lea: Ioan Maier 219-231 română, franceză
URECHE, Lazăr (autor) Societatea "Transilvania" - filiala Bistrița (1878-1900) 233-236 română, franceză
CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Odorhei în anii interbelici 237-260 română, franceză
POP, Ioan (autor) Contribuția revistei "Arhiva Someșană" (1924-1940) la cunoașterea istoriei poporului român 261-278 română, engleză
PANĂ, Virgil (autor) Cîteva aspecte privind învățămîntul minoritar în Transilvania între 1918-1940 279-303 română, franceză
BOLOVAN, Ioan (autor) , BOLOVAN, Sorina (autor) Considerații demografice asupra populației germane din Transilvania în sec. XX 305-312 română, germană
VIDICAN, Dorel (autor) Rezultatul alegerilor din 1946, în județul Năsăud, în lumina unui raport informativ întocmit de autoritățile comuniste 313-318 română, franceză
IONESCU, Călin (autor) Constantin Moisil - numismat al antichității 319-328 română, engleză
Abrevieri bibliografice 329-330 română
Sumar 331 română