Revista Bistriței, XV, 2001

  • Anul publicației: 2001
  • Publicată de: Complexul Muzeal Bistrița
  • Editura: Accent
  • Localitatea: Cluj-Napoca
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Revista Bistriței


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-6 română
MOLNAR, Zsolt (autor) , PETICĂ, Mihai (autor) Așezarea preistorică de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - II 7-20 română, engleză
BEJINARIU, Ioan (autor) Considerații privind sfîrșitul culturii Wietenberg la vest de M-ții Meseș 21-32 română, franceză
KACSO, Carol (autor) Descoperiri de bronzuri la Tîrgu-Lăpuș 33-38 română, germană
FERENCZ, Diana (autor) , FERENCZ, Iosif (autor) Cîteva considerații generale privind așezările datate în sec. III-II î. Chr. de pe cursul mijlociu al Mureșului 39-53 română, franceză
VAIDA, Lucian (autor) Materiale La Tene inedite păstrate în muzeul din Bistrița 54-59 română, engleză
FODOREAN, Florin (autor) Observații în legătură cu infrastructura și suprastructura drumurilor romane din Dacia Porolissensis 60-76 română, engleză
COCIȘ, Sorin (autor) , GUDEA, Nicolae (autor) , MATEI, Alexandru (autor) , TAMBA, Dan (autor) Fibule de la Porolissum. Castrul Pomet și așezarea lui civilă 77-89 română, germană
COCIȘ, Sorin (autor) , GAIU, Corneliu (autor) Fibule din castrul și așezarea civilă de la Ilișua 90-95 română, germană
NEMETI, Sorin (autor) Piese de bronz romane de la Ilișua 96-102 română, franceză
GAIU, Corneliu (autor) Unelte de fier din centrul roman și așezarea civilă de la Ilișua 103-116 română, franceză
MAN, Nicolata (autor) Aspecte privind caracterul așezării romane de la Cristești 117-120 română, engleză
DRĂGOI, Marius Dan (autor) Legăturile Sfîntului Ioan Gură de Aur cu ținuturile noastre daco-romane 121-125 română
MIZGAN, Vasile (autor) Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița 126-140 română, franceză
RUS, Dorin (autor) Statutul de la 1728 al breslei cizmarilor din Reghinul-Săsesc 141-148 română, germană
MUREȘAN, Florin (autor) Aspecte din viața satului românesc din nord-estul Transilvaniei la mijlocul secolului al XVIII-lea 149-189 română
MUSCĂ, Elena (autor) , SZILAGY, Margit (autor) Economia rurală sălăjeană între secolele XVIII-XIX 190-202 română
DIN, Petre (autor) Mitul "bunului împărat" în Transilvania sub Iosif al II-lea 203-214 română
ANDREI, Mirela (autor) Românii ardeleni și împăratul austriac. Avatarurile mitului "bunului împărat" - de la sfărșitul sec. XVIII-lea la perioada pașoptistă 215-222 română
SIGMIREAN, Cornel (autor) Satul și formarea intelectualității românești din Transilvania în epoca modernă. Cazul comitatului Bistrița-Năsăud 223-226 română
TOPAN, Paul (autor) Problema căsătoriei și ciclul vieții familiale în protopopiatul ortodox Turda (1850-1914) 227-237 română
ORGA, Valentin (autor) Cîteva aspecte ale colaborării dintre Victor Onișor și Aurel Vlad în cadrul grupului neoactivist de la Orăștie 238-249 română
LOVIN, Minerva (autor) Imaginea Canadei și Statelor Unite în presa românească din Transilvania în epoca dualismului austro-ungar 250-269 română
POPA, Mircea (autor) Italia văzută de călători români din Transilvania 270-281 română
PANĂ, Virgil (autor) Urmările reformei agrare din anul 1921 asupra învățămîntului agricol din România. Școlile superioare de agricultură ale Astrei 282-285 română, franceză
COSTEA, Simion (autor) Considerații privind documentele programatice de politică externă a României în deceniul al treilea 286-297 română, germană
JURJU, Cornel (autor) Opinia publică și intrarea României în al doilea război mondial (22 iunie 1941) 298-318 română
STAN, Ana-Maria (autor) Istoriografia relațiilor româno-franceze în timpul celui de-al doilea război mondial: direcții și probleme de cercetare 319-322 română
ONOFREI, Adrian (autor) Naționalizări în județul Năsăud 323-348 română, germană
NEMETI, Irina (autor) Ursitoarele în mitologia românilor 349-360 română, franceză
COSTEA, Ionuț (autor) Intoarcerea lui Martin Guerre sau istoria ca vocație 361-370 română
Abrevieri 371 română