Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CÎNDEA, Ionel Dr. Nicolae Harțuche a împlinit 70 de ani .1-6 română
SÎRBU, Valeriu FlOrian Anastasiu, la 70 de ani .7-8 română
SÎRBU, Valeriu Ionel Cîndea, la 50 de ani .9-12 română
PANDREA, Stănică Observații referitoare la evoluția culturii Boian în Nord-Estul Cîmpiei Române 13-46 română
SÎRBU, Valeriu Figurimele antropomorfe din prima epocă a fierului descoperite în lumea tracică 47-88 română
BÎRCĂ, Vitalie, SÎRBU, Valeriu Daci și sarmați în zona Est-Carpatică (sec I.a Chr, - I p. Chr) 89-98 română
BÎRCĂ, Vitalie Sarmatic swords and daggers with ring-shape handle in the Northern and North-Western of the Black Sea 99-120 engleză
DAMIAN, Oana Aspecte ecleziastice la Dunărea de Jos în secolele VII-X 121-143 română
NEAGU, Marian, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetări arheologice în așezarea gumelnițeană de la Însurăței - Popina I, județul Brăila 145-169 română
MOISE, Dragoș Studiul materialului faunistic aparținînd mamiferelor, descoperit în locuințele gumelnițene de la Însurăței-Popina I (jud. Brăila) 171-190 română
RADU, Valentin Studiul resturilor osoase de pește de la Însurăței - Popina I. Campaniile 1995-1998 191-196 română
BĂLĂȘESCU, Adrian, RADU, Valentin Studiul faunei neolitice de la Siliștea - Conac (jud. Brăila) 197-210 română
SÎRBU, Valeriu, VERNESCU, Mirela Descoperiri getice și din evul mediu timpuriu la Însurăței, județul Brăila 211-221 română
CÎNDEA, Ionel Raport preliminar privind cercetările arheologice de la Cetatea Albă - Punctul Citadelă (1997-1998) 223-312 română
CÎNDEA, Ionel Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (1998-1999) 313-344 română
NEDU, Decebal Tratatul dintre Roma și Hieron II din anul 263 a. Chr. 345-352 română
BEJAN, Cristian Considerații asupra cauzelor exilului lui Seneca din perioada 41-40 d. Hr 353-362 română
SÎRBU, Valeriu O reprezentare antropomorfă pe o cană dacică descoperită într-un mormînt de înhumație (sarmatic?) de la Însurăței, județul Brăila 363-366 română
LANGU, Sorin Anul 1462 și consecințele sale monetare 367-370 română
TULUȘ, Arthur Consecințele anului 1484 asupra circulației monetare din Moldova 371-376 română
LUCA, Cristian Contribuții la istoricul unor vechi așezări rurale din Țara Românească: Călărești, Cîrtojani, Crevenicu (județul Teleorman) în secolele XVI-XVII 377-382 română
POPESCU, Adrian Monede otomane dintr-un tezaur descoperit la Jirlău, jud. Brăila 383-387 română
RĂDULESCU, Mihai Convorbire cu Domnul Petre Ș. Năsturel - 3 mai 1996 - 389-414 română
NEDU, Decebal Roma republicană - Crowford Michael 415-417 română
RĂDULESCU, Mihai Petru Cercel - Un Domn umanist în Țara Romanească 418-418 română