Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PANDREA, Stănică Începutul culturii Boian în Cîmpia Brăilei .7-26 română
PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Siliștea. Jud. Brăila, campaniile 1991-1993: a Așezarea Boian - Giulești: b) așezările din prima epoca a fierului 27-62 română
SCHUSTER, Cristian Despre aria de răspîndire a culturii Glina 63-70 română
JUGĂNARU, Gabriel, TOPOLEANU, Florin Gropi funerare în așezarea hallstattiană de la Niculițel - Cornet (jud. Tulcea) 71-81 română
SÎRBU, Valeriu Sacrificii umane și practici funerare insolite în arealul tracic ăn Hallstatt și la Tene 83-121 română
SÎRBU, Valeriu Mormintele tumulare din zona Carpato-Dunăreană (sec. Ii. De Chr. - I d. Chr.) 123-159 română
MUNTEANU, Mircea Complexul ritual de sec. II-I în de Hr. De la Grădiștea-Coslogeni, jud. Călărași 161-166 română
ANDONE, Corneliu, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul Date despre incinta vestică a cetății bizantine de la Proslăvița - Nufăru 167-182 română
POPESCU, Anca Brăila otomană într-o kanunnamea de la 1570 183-187 română
IONESCU, Gheorghe Nou despre doamna Ecaterina Salvaresso a Tării Românești 189-199 română
CÎNDEA, Ionel, PANDREA, Stănică Cercetările arheologice de la Biserica Sf. Arhanghel Mihail din Brăila 201-220 română
BĂDĂRĂ, Doru Tipografi în Moldova și Țara Romanească la sfîrșitul secolului al XVII.lea și începutul secolului al XVIII-lea 221-237 română
GHIMPU, Vlad Primele măeturii privind arhitectura și sistematizarea Chișinăului (sec. XVIII) 239-246 română
ȘPALAC, Mariana Chilia în secolul XIX 247-260 română
STOICA, Maria Măsuri pentru înfrumusețarea orașului Brăila. Regulamentul pentru construcții din anul 1860 261-271 română
BUCULEI, Toader Mărturii privind efortul brăilenilor în sprijinirea războiului de independență din 1977-1978 273-303 română
STOICA, Maria Icoanele lipovenilor din Brăila 305-339 română
DAVID, Viorica Fondul forestier al județului Brăila 341-348 română
DIACONU, Petre Sapă de fier din epoca romană 349-351 română
DIACONU, Petre Note de lector (II) Unul sau două Tomis-uri în bazinul Mării Negre 353-354 română
DIACONU, Petre Cîteva considerații privind sigiliile strategului Ioan Malesis 355-356 română
DIACONU, Petre Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară 357-358 română
DIACONU, Petre Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
PRICOP, Ghena Mărturii ale particularii brăilenilor la războiul de reîntregire, în colecțiile muzeului Brăilei. Donația Mandache Ciulinaru 363-367 română
VELICHI, Constantin Gînduri despre Hristo Botev 369-374 română
CLOȘCĂ, Gabriela Obștile sătești și reforma agrară din 1921 375-378 română
PRICOP, Ghena Comuna rurală Radu Negru, rezultat al aplicării legii agrare din 1921 379-383 română
IAVORSCHI, Gheorghe Brăila sub bombe (23 iunie 1941 - 23 august 1944) 385-389 română
ILIE, Elena Despre exploatarea "averilor nemișcătoare" ale Brăilei in a doua jumatate a secolului al XIX-lea 391-395 română
ILIE, Elena Din istoricul farmaciei la Brăila 397-409 română
HARȚUCHE, Ana-Maria Prima grupare artistică înființată la Brăila 411-415 română
BĂLAN, Zamfir Drumuri inițiatice 417-419 română
CÎNDEA, Ionel Jubileul "Brăila 625" 421-430 română
SÎRBU, Livia, SÎRBU, Valeriu Al II-lea simpozion internațional de studii tracice 20-27 septembrie 1992, Komotini (Grecia) 431-432 română
SÎRBU, Valeriu Primul simpozion internațional - Sevtopolis "Morminte tumulare în Sud-Estul Europei" 4-8 iunie 1993, Kazanlak (Bulgaria) 433-435 română
CÎNDEA, Ionel, SÎRBU, Valeriu Simpozionul internațional "Contribuții numisamatice și sigilografice la istoria veche și medievală a Dobrogei", Dobrich (Bulgaria), 4-8 octombrie 1993 437-438 română
SÎRBU, Valeriu Conferința științifică internațională "Cultura tracică în Nord-Vestul Bulgariei" 439-440 română
SÎRBU, Valeriu Les sacrifices d'animaux chewz les galois - Meniel Patrice 441-443 română
TROHANI, George Credințe și practici funerare, religioase și magice în lumea geto-dacilor - Sîrbu V. 445-445 română
DERVENT, Petre Bine-ați revenit, Analele Brăilei 447-449 română
CÎNDEA, Ionel Cercetătorul Petre Diaconu a împlinit 70 de ani 451-455 română