Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
NEAGU, Marian Comunitățile Bolintineanu în Cîmpia Dunării .9-25 română
MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Așezări gumelnițene de pe Valea Călmățuiului 27-40 română
MIREA, Maria, PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu Etablissements Gumelnița dans la Vallee de Călmățui 41-61 franceză
BRUJAKO, Igor Despre evenimentele din sec. III a Chr. în Nord-Vestul Mării Negre (patru concepții despre criză) 63-81 română
BÎRCĂ, Vitalie Echipamentul și armamentul defensiv al geto-dacilor în preajma războaielor daco-romane 83-96 română
BEJENARU, Luminița, HRIȘCU, Carmen, IDRESCU, Mircea Așezarea getică de la Grădiștea (jud. Brăila) - Studiu arheozoologic - 97-105 română
ȘERBAN, Gheorghe Observații asupra unor elegii tomitane de Ovidius 107-112 română
TALMAȚCHI, Gabriel Considerații istorice asupra anticului Carsium (Hîrșova), pe baza izvoarelor istorice, epigrafice și numismatice 113-124 română
MUSTAȚĂ, Sergiu Realități arheologice din spațiul Pruto-Nistrian în secolele VIII-IX 125-146 română
DAMIAN, Paul, PANDREA, Stănică, POPA, Traian, ȘIMON, Mihai, SÎRBU, Valeriu Cercetările arheologice de la Budești, jud. Călărași 147-171 română
NICU, Mircea, PANDREA, Stănică "Depozitul" de topoare din piatră eneolitice de la Ghidigeni, jud. Galați 173-189 română
MAMALAUCĂ, Mircea Așezarea apaținînd culturii Noua de la Poșta Elan 191-207 română
OPREA, Vasile, RĂDULESCU, Florin, SÎRBU, Valeriu Așezarea getică din zona Gîldău-Pietroiu, jud. Calărași (II) 209-236 română
POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian, SÎRBU, Valeriu Noi descoperiri getice în județul Giurgiu 237-255 română
CÎNDEA, Ionel Cercetările arheologice din vatra medievală a Brăilei 257-306 română
SÎRBU, Valeriu Metalurgia bronzului la daci (sec. II-a Chr - sec. I p. Chr) Tehnici, ateliere și produse de bronz. - Rustoiu A. 307-308 română
TROHANI, George Dava getică de la Grădiștea (I) - Sîrbu Valeriu 309-309 română
TROHANI, George Așezări din zona Căscioarele - Greaca - Prundu - Sîrbu V. 310-310 română
SÎRBU, Valeriu Înmormîntarea tracică. Ritul imortalizării - aspecte religioase - Gergova Diana 311-315 română
CONSTANTINESCU, Nicolae Mănăsatirea Măxineni - Cîndea Ionel 317-319 română
CÎNDEA, Ionel Reprezentanți de seamă ai istoriografiei și filologiei românești și mondiale 321-322 română