Studii Clasice, V, 1963

  • Anul publicației: 1963
  • Publicată de: Societatea de Studii Clasice
  • Editura: Editura Academiei R.P.R.
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Studii Clasice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar 3-5 română
GRAUR, Alexandru (autor) Verbe latinești în -ito Comunicări şi studii 7-11 română, rusă, franceză
GRINȚESCU, Ernest (autor), PIATKOWSKI, Adelina (autor) Agricultura cu ramurile ei în epoca lui Homer Comunicări şi studii 13-41 română, rusă, germană
BRĂTESCU, Gheorghe (autor) Hippocratismul și revizuirea lui antică Comunicări şi studii 43-67 română, rusă, franceză
PETRE, Zoe (autor) Teoria sofistă a egalității naturale Comunicări şi studii 69-91 română, rusă, franceză
VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Probleme de limbă în opera lui Aristotel Comunicări şi studii 93-110 română, rusă, germană
LUPAȘ, Liana (autor) Denumirile mormîntului în latină Comunicări şi studii 111-135 română, rusă, franceză
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Histria și geții în sec. II î.e.n. Observații asupra decretului în cinstea lui Agathocles, fiul lui Antiphilos Comunicări şi studii 137-163 română, rusă, franceză
ANDREEV, Mihail (autor) La lex Iulia de adulteriis coercendis Comunicări şi studii 165-180 franceză
LASCU, Nicolae (autor) Le 'Epistulae ex Ponto' in un codice di Alba Iulia Comunicări şi studii 181-189 italiană
JACOTĂ, Mihai (autor) Contribuții la studiul crizei generale a sistemului sclavagist în Imperiul roman Comunicări şi studii 191-210 română, rusă, germană
CIZEK, Eugen (autor) Despre redactarea dialogului De uita beata Comunicări şi studii 211-222 română, rusă, franceză
VULPE, Radu (autor) Les Bures alliés de Décébale dans la première guerre dacique de Trajan Comunicări şi studii 223-247 franceză
ZAWADZKI, Tadeusz (autor) Encorn sur Ies buts et la date de composition de l'Histoire Auguste Comunicări şi studii 249-258 franceză
BARBU, Nicolae Ion (autor) Observații asupra poeziei lui Claudian Comunicări şi studii 251-268 română, latină
MARMELIUC, Dimitrie (autor) Interpretări homerice. Pe marginea Iliadei lui Homer, în traducerea lui G. Murnu Note şi discuţii 261-286 română, rusă, germană
COSTA, Traian (autor) Două conjecturi vitruviene Note şi discuţii 287-288 română, latină
POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva inscripții recent descoperite în Dobrogea Note şi discuţii 289-297 română, rusă, germană
GOSTAR, Nicolae (autor) Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 299-313 română, rusă, greacă
ARICESCU, Andrei (autor) Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 315-318 română, rusă, germană
ARICESCU, Andrei (autor) Inscripții inedite tornitane în versuri Note şi discuţii 319-331 română, rusă, germană
FISCHER, Iancu (autor) O sursă antică a lui Caragiale Note şi discuţii 333-334 română, rusă, franceză
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) A VI-a Conferință intersocialistă de studii clasice (Plovdiv, 24-29 aprilie 1962) Studiile clasice în lume 335-336 română
POGHIRC, Cicerone (autor) A II-a Conferință internațională a secției de istorie antică a Societății germane de istorie Studiile clasice în lume 337-338 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Viena, 17-22 septembrie 1962 Studiile clasice în lume 339-340 română
VIANU, Tudor (autor) Manierism și asianism Studiile clasice în lume 341-349 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) O colecție de studii despre cultele orientale în Imperiul roman Studiile clasice în lume 351-353 română
MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Contribuții la istoricul învățămîntului limbii latine în țara noastră Studiile clasice în R.P.R. 355-361 română
NASTA, Mihai (autor) Din nou despre versiunile romînești din clasici. Pe marginea unor traduceri din Aristofan Studiile clasice în R.P.R. 363-374 română
FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1962) Studiile clasice în R.P.R. 375-386 română
FRENKIAN, Aram M. (autor) Die Schule des Aristoteles. Text und Kommentar. Heft I-X von Fritz Wehrli. Basel/Stuttgart, Benno Schwabe & Co. Verlag, 1944-1959. RECENZII 387-388 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) POLYBE, Histoires (livre XII). Texte établi, traduit et commenté par Paul Pédech (Collection des Universités de France publiée sous le patronnage de l'Association Guillaume Budé). Paris, « Les Belles Lettres », 1961. LV-153 p. în parte duble. 1 hartă. RECENZII 388-390 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) EXCERPTA VALESIANA recensuit Jacques Moreau (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Latinorum Teubneriana). Lipsiae, 1961. XIX-33 p. RECENZII 390-391 română
PETRE, Zoe (autor) Иордан, О происхождении и деяниях готов – Getica. (Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы). Вступительная статья, перевод, комментарии Е. Ч. Скржинской. Издательство восточной литературы, Moscova, 1960, 435 p. RECENZII 391-393 română
POGHIRC, Cicerone (autor) I. M. Tronski, Древнегреческое ударение, Moscova-Leningrad, Editura Academiei de Științe a U.R.S.S. 1962, 148 p. RECENZII 393-396 română
LUPAȘ, Liana (autor) GIUSEPPINO PERNICE, Contributo ad uno studio sistematico dei preverbi in greco. (Serie « Humanitatis Studiorum Subsidia », nr. 1), Torino, Arti Grafiche Gili, 1962, 20 p. RECENZII 396 română
BARBU, Nicolae Ion (autor) ALESSANDRO RONCONl, Il verbo latino. Problemi di sintassi storica. Edizione rinnovata e ampliata. Firenze, Felice le Monnier, 1959, 251 p. RECENZII 396-398 română
MIHĂESCU, Haralambie (autor) HERMANN GÄHWILER, Das lateinische Suffix -ensis. Diss. Zurich, 1962, 89 p. RECENZII 398-399 română
FRENKIAN, Aram M. (autor) Inscriptions in the Minoan Linear Script of Class A. Edited by W.C. Brice, M.A., from the Notes of Sir Arthur Evans and Sir John Myres. Oxford, University Press, The Society of Antiquaries, 1961. RECENZII 399-400 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) SAMOTHRACE. Excavations Conducted by the Institute of Fine Arts, New York University. Karl Lehmann, Editor. I. The Ancienl Literary Sources, edited and translated by Naphtali Lewis. (Bollingen Series LX 1). New York, Pantheon Books, 1958. 148 p. RECENZII 400-401 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L. ROBERT, Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques. Vol. XI-XII. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1960. 648 p. + 40 pl. RECENZII 401-403 română
RUSSU, Ioan Iosif (autor) INSCRIPTIONS LATINES DE L'ALGERIE, tome II, Inscriptions de la confédération cirtéenne de Cuicul et de la tribu des Suburbures. Recueillies par St. Gsell; publiées par H.-G. Pflaum, sous la direction de Louis Leschi. Vol. I. Paris, 1957. RECENZII 403-406 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) H. BENGTSON, Einführung in die Alte Geschichte. Dritte, revisierte Auflage, München, Beck, 1959, 205 p. 16°. RECENZII 406-407 română
NASTA, Mihai (autor) M. I. FINLEY, El mundo de Odiseo, Fondo de cultura economica (Breviarios, nr. 158), Mexico-Buenos Aires, 1961, 171 p. RECENZII 408-410 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DETLEF LOTZE, ΜΕΤΑΞΎ ΕΛΕΎΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΎΛΩΝ. Studien zur Rechtsstellung unfreier Landbevölkerungen in Griechenland bis zum IV. Jahrhundert v. Chr. Berlin, Akademie-Verlag, 1959. RECENZII 410-413 română
PIATKOWSKI, Adelina (autor) NORBERT ZEGERS, Wesen und Ursprung der tragischen Geschichtsschreibung, lucrare de disertație, Köln, 1959. RECENZII 413-415 română
TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) LIVIU RUSU, Eschil, Sofocle, Euripide, Editura tineretului, Colecția «Oameni de seamă», 1961, 432 p. RECENZII 415-416 română
POGHIRC, Cicerone (autor) История Римской Литературы. Sub redacția lui S. I. Sobolevski, M. E. Grabar-Passek și F. A. Petrovski. 2 vol. Moscova, Editura Acad. de Științe a U.R.S.S., 1959-1962. 584 + 484 pag. RECENZII 417-418 română
CIZEK, Eugen (autor) GEORGES PIRE, Stoïcisme et pédagogie. De Zénon à Marc-Aurèle. De Sénèque à Montaigne et a J. J. Rousseau. Liège-Paris, H. Dessain - J. Vrin, 1958, 219 p. RECENZII 418-419 română
CIZEK, Eugen (autor) LUIGI PEPE, Per una storia della narrativa latina, Napoli, Armani, 1959, 208 p. RECENZII 419-420 română
FISCHER, Iancu (autor) E. DE LOTTO, Una divinità sanante a Làgole (Calalzo di Cadore) nel III sec. a. C., Calalzo di Cadore, a cura del Comune (1962), 49 p, 8°. RECENZII 420-421 română
DUMITRESCU, Vladimir (autor) FR. SCHACHERMEYR, Die ägäische Frühzeit (Kreta und Mykenai), IV. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XIV, 1961, 3/4, col. 129-172. RECENZII 421-424 română
ALEXANDRESCU, Petre (autor), DIMITRIU, Suzana (autor) J. M. COOK, R. V. NICHOLLS, J. K. ANDERSON, JOHN BOARDMAN, Old Smyrna 1948-1951, în « The Annual of the British School at Athens », 53-54, 1968-1969, p. 1-181, pl. 1-44. RECENZII 424-427 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) HEINRICH ALEXANDER STOLL, Griechische Tempel. Leipzig, Koehler & Amelang, 1961, 110 p. Numeroase planșe afară din text. RECENZII 427-428 română
ALEXANDRESCU, Petre (autor) V. D. Blavatski, Античная археология северного Причерноморья, Moscova, 1961, 229 p. RECENZII 428 română
ALEXANDRESCU, Petre (autor) M. M. HUDIAK, Из истории Нимфея VI - III в. до н.э. Leningrad, 1962, 64 p. + 47 pl. + 1 plan. RECENZII 429-430 română
RUSSU, Ioan Iosif (autor) FLOREA BOBU FLORESCU, Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Traiani. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Academiei R.P.R., Monografii de monumente, II. București, 1961. 750 p., format 4°, 350 fig., 13 pl. RECENZII 430-437 română
FRENKIAN, Aram M. (autor) Kadmos, Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Herausgegeben von Ernst Grumach, Bd. I, Heft 1, Walter de Gruyter & Co, 1962, 86 pagini și planșe, in -8°. RECENZII 437-438 română
GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Romanitas. Revista de cultura romana (Lingua, Instituiçōes e direito), An. III, vol. 3-4, Romanitas, livraria Editora Ltda, Rio de Janeiro, Brasil, 1961 (Volum In honorem Henrici Levy-Bruhl). 669 p. + 1 portret al sărbătoritului RECENZII 438-440 română
Societatea de studii clasice din R.P.R. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 441-453 română
POGHIRC, Elisabeta (autor) Indice de materii Indice general al volumelor I-V 455-460 română
POGHIRC, Elisabeta (autor) Nume proprii Indice general al volumelor I-V 462-469 română
POGHIRC, Elisabeta (autor) Cuvinte Indice general al volumelor I-V 470-474 română