Studii Clasice, XX, 1981

  • Anul publicației: 1981
  • Publicată de: Societatea de Studii Clasice
  • Editura: Editura Academiei Republicii Socialiste România
  • Localitatea: București
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Studii Clasice


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Sumar 3-6 română
LUPAȘ, Liana (autor) Noms propres et appellatifs. Contribution à l'étude de quelques mots grecs Comunicări şi studii 7-20 franceză
WÜLFING, Peter (autor) Hymnos und Gebet. Zur Formengeschichte der älteren griechischen Hymnendichtung Comunicări şi studii 21-31 germană
CREȚIA, Gabriela (autor) Două adjective latine de opinie Comunicări şi studii 33-37 română
NICHITA, Mihai (autor) Clasicism și viziune alegorizantă Comunicări şi studii 39-43 română
PÂRLOG, Maria (autor) Timp și spațiu în elegia lui Propertius Comunicări şi studii 45-53 română
FLASHAR, Hellmut (autor) Aristoteles - sein Bild in Forschung und Deutung der Gegenwart Note şi discuţii 56-67 germană
SĂNDULESCU, C. (autor) Καλῶς θανεῖν. Interpretări pe marginea unei sentințe morale Note şi discuţii 69-72 română
PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 73-80 română, franceză
FISCHER, Iancu (autor) Al VII-lea Congres al Federației Internaționale a Asociațiilor de Studii Clasice Studiile clasice în lume 81-82 română
FISCHER, Iancu (autor) Noi reviste de filologie clasică Studiile clasice în lume 83-84 română
FISCHER, Iancu (autor) Sesiunea "Antichitatea și moștenirea ei spirituală" Studiile clasice în România 85 română
FISCHER, Iancu (autor) , ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1978-1979) Studiile clasice în România 87-111 română
Consfătuirea pe țară cu privire la manualele de limbi clasice Cultura antică şi învăţămîntul 113-120 română