Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
LUCA SABIN, Adrian O statuetă zoomorfă stilizată descoperită în stațiunea de la Miercurea Sibiului - Petriș (jud. Sibiu, Romania) și căteva opinii despre începutul Neoliticului timpuriu din Transilvania .3-25 română
SCHUSTER, Cristian Zu den prahistorischen ankeren und modellankern im unterendonaugebiet und an der westkuste des Schwarten Meeres 27-39 germană
SÎRBU, Valeriu Sacrificii și înhumări rituale de cai la tracii din zona Carpato-balcanică (sec. X a. Chr. - sec. I p. Chr.) 41-68 română
TALMAȚCHI, Gabriel Despre două posibile tezaure de semne premonetare - Vîrfuri de săgeți descoperite în Dobrogea 69-81 română
SÎRBU, Valeriu Două bordeie dacice din dava de la Grădiște, județul Brăila 83-110 română
CRIȘAN, Viorica, GHEORGHIU, Gabriela, POPESCU, Mariana-Cristina Cercetările arheologice de la Miercurea Ciuc - Jigodini - campaniile 1998, 2000 111-145 română
BODO, Cristina, FERENCZ, Iosif Cîteva considerații privind fortificația și așezarea dacică de la Ardeu (com. Balșa), jud. Hunedoara 147-158 română
CROITORU, Costin Despre trupele romane din fortificațiile de la Bărboși (Galați) Note de lectură (II) 159-172 română
NAUM, Alexandra Imperiu și Sacerdoțiu în Bizanț (717-1054) I. Reflectarea lor în legislația imperială 173-189 română
DINU, Niculina Ceramica otomană descoperită la Brăila (II) 191-217 română
APETREI, Cristian Considerații privitoare la extensiunea privilegiilor de imunitate ale mănăstirilor moldovenești din prima jumatate a secolului moldovenești din prima jumătate a secolului al XV-lea 219-244 română
LUCA, Cristian, ZUICĂ, Eugen Catolicismul în Sudul Moldovei în secolul al XVII-lea 245-288 română
APETREI, Cristian, CÎNDEA, Ionel, DINU, Niculina Cercetările arheologice din vatra medievală a orașului Brăilei (2002-2003) 289-310 română
DOBRINCU, Dorin Prestațiile în muncă față de stat și turci în Moldova epocii fanariote 311-325 română
PANDREA, Stănică, SÎRBU, Valeriu O figurină antropomorfă dublă de la Căscioarele - "Ostrovel" 329-336 română
VERNESCU, Mirela Materiale de tip Coslogeni descoperite în așezări hallstattiene timpurii din Cîmpia Brăilei 337-345 română
MĂNDESCU, Dragoș Fibule de schemă tracică reprezentate pe ceramică 347-352 română
DIACONU, Petre Din nou despre slavi la Dunărea de Jos 353-355 română
AFTENE, Doina Sistemul timarului și importanța lui în administrarea financiară a provinciilor imperiului otoman 357-364 română
SÎRBU, Valeriu Dr. Nicolae Harțuche (1928-2003) 365-367 română