Crisia, XLVIII, 2018

  • Anul publicației: 2018
  • Publicată de: Muzeul Țării Crișurilor
  • Editura: Muzeului Țării Crișurilor
  • Localitatea: Oradea
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Crisia


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Cuprins 5-7 română
GOGÂLTAN, Florin (autor) Despre cronologia așezărilor multistratificate ale epocii bronzului din Bazinul Carpatic. O privire retrospectivă a ultimilor 15 ani 9-29 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) , LIE, Marian (autor) Determinarea suprafeței sitului arheologic de epoca bronzului de la Toboliu – Dâmbu Zănăcanului 29-39 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) , GOGÂLTAN, Florin (autor) Situl aparținând epocii bronzului de la Diosig “Colonie”. O reevaluare* 39-57 română
FAZECAȘ, Gruia (autor) , MARTA, Doru (autor) Note pe marginea câmpului de movile de la Cheț – Buduslău (județul Bihor) 57-63 română
POPA, Cristian Ioan (autor) Statuetele cu capetele bifurcate din ariile Gáva Gornea-Kalakaca și Basarabi 63-79 română
BULZAN, Sorin (autor) Cercetări arheologice preventive din anul 2016 pe dealul promontor de la Oradea 79-91 română
BULZAN, Sorin (autor) Locuirile dintre ape. Noi cercetări de suprafață în teritoriul comunei Sântandrei 91-105 română
NEMETH, Gizella (autor) , PAPO, Adriano (autor) La fine della missione in Transilvania del generale Giovanni Battista Castaldo. 1552–53 105-124 italiană
CIURE, Florina (autor) Cucerirea Oradiei de către imperiali (1692) într-un izvor venețian contemporan 125-135 română
MIHOC, Blaga (autor) Despre măsurile luate de Maria Tereza și Iosif al II-lea împotriva „cerșetorilor”, în contextul modernizării Imperiului Habsburgic 135-141 română
FERRACCIOLI, Marcella (autor) , GIRAUDO, Gianfranco (autor) I fratelli Sebastiani tra diplomazia ed esilio 141-149 italiană
MUREȘAN, Augustin (autor) Sigiliile cu scena învierii lui Iisus Hristos ale localității Ostern (azi Comloșu Mic), județul Timiș 149-155 română
GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Ecouri ale Revoluției polone din 1830-1831 în Ardeal, Banat și Crișana 155-171 română
GHEMIȘ, Călin (autor) Tezaurul aparținând sfârșitului epocii bronzului descoperit la Oradea în anul 1911 - precizări documentare 171-181 română
NEAGU, Mihai Răzvan (autor) Considerații privind viața și activitatea preotesei Lucreția Mureșan (1875-1946) 181-189 română
POPESCU, Luminița (autor) Solidaritate și caritate la româncele din Ungaria în anii Marelui Război 189-203 română
CRIȘAN, Ioan (autor) , MUREȘAN, Augustin (autor) Drapelul reconstituit al Gărzii Naționale Române din Cefa (județul Bihor) 203-209 română
SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Distincții onorifice acordate clerului român în 1918 209-223 română
MOISA, Gabriel (autor) Contribuții la istoria Partidul Comunist din România interbelică. Organizația Județeană Bihor 223-233 română
CULICIU, Cristian (autor) Activitatea politico-ideologică a „oamenilor muncii” în Oradea (1970-1989). Contribuții documentare 233-245 română
MOISA, Gabriel (autor) Despre „beneficiile” regimului comunist în județul Bihor: supraveghere și control 245-261 română
BRUGÓS, Anikó (autor) Importanța educației muzicale la copii, bazată pe concepția compozitorului Kodály Zoltán 261-265 română
HOCHHAUSER, Roland (autor) Helmut Kulhanek, Mori în Reșița și împrejurimile mai apropiate, Editura Doku-Verlag, Mechernich (Germania), 2016, 137 p. 265-267 română
CULICIU, Cristian (autor) Cristina Liana Pușcaș, Rezistență anticomunistă în întrebări și răspunsuri, Editura Eikon, București, 2017, 234 p. 268-268 română
CIURE, Florina (autor) Europa orientalis. Studi e ricerche sui paesi e le culture dell’est europeo, XXXVI/2017, 534 p. 269-271 română