Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
VERNESCU, Mirela Cultura Cernavoda I în Bărăgan 13-23 română
VERNESCU, Mirela La Culture Cernavoda I dans la Plaine de Baragan 25-44 franceză
CROITORU, Costin, DIACONU, Vasile Două topoare din piatra aparținînd epocii bronzului descoperite la Tulucești, județului Galați 45-50 română
CROITORU, Costin, DIACONU, Vasile Two Stone aces from the Bronze Aghe discovered in Tulucești, Galați County 46-60 engleză
DMITROVIC, Katarina Obiceiuri funerare din perioada bronzului timpuriu în regiunea Cacak, Vestul Serbiei 61-65 română
DMITROVIC, Katarina Burial customs during the early bronze Age in the Cacak region Serbia 67-78 engleză
LJUSTINA, Marija Sudul Cîmpiei Panonice în prima jumătate a mileniului II î.Hr. Studiu de caz: Zidovar, Banatul de Sud, Serbia 79-92 română
LJUSTINA, Marija South border of the Pannonian Plain in 1st half of 2nd millenium BC: Case study of Zidovar, South Banat district, Serbia 93-117 engleză
BARBU, Ioana, BARBU, Marius, BARBU, Mihaela, BODO, Cristina, CODREA, Ionuț, MARC, Antoniu, ȚUȚUIANU, Costin Un vas în formă de pasăre descoperit în așezarea de epoca bronzului de la Uroi-Sugheti, or. Simeria, jud. Hunedoara 119-128 română
BARBU, Ioana, BARBU, Marius, BARBU, Mihaela, BODO, Cristina, CODREA, Ionuț, MARC, Antoniu, ȚUȚUIANU, Costin Un vase en forme d'oiseau decouvert dans l'etablissement de l'age du bronze Uroi - Sigheti, ville de Simeria, dep. De Hunedoara 129-151 franceză
GROFU, Florin, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian A New Basarabi finding în the Giurgiu County. The settlement from Putineiu 153-177 engleză
GROFU, Florin, POPA, Traian, SCHUSTER, Cristian O nouă descoperire Basarabi în județul Giurgiu. Așezarea de la Putineiu 153-158 română
BAJDA-WESOLOWSKA, Anna, BOCHNAK, Tomasz, HOZER, Monika Une tombe feminine riche de Zablotce, Site 27 - temoignage des contacts transcarpatiques au Ier Age de Fer 179-216 franceză
BAJDA-WESOLOWSKA, Anna, BOCHNAK, Tomasz, HOZER, Monika Un mormînt feminin bogat de la Tablotce, Situl 27 - mărturie a contactelore transcarpatice, în prima epoca a fierului 179-192 română
FERNANDEZ-GOTZ, Manuel, KRAUSSE, Dirk, NĂSTASE, Mihai-Claudiu Heuneburg: Problematică arheologică și istorică din oersoectiva percetărilor recente 217-233 română
FERNANDEZ-GOTZ, Manuel, KRAUSSE, Dirk, NĂSTASE, Mihai-Claudiu Heuneburg: Archaelogical and historical perspectives in the light of recent research 235-264 engleză
SÎRBU, Valeriu Un mormînt dublu de incinerație (C75) de la Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara (reevaluare științifică) 265-273 română
SÎRBU, Valeriu A double cremation grave (C75) from Hunedoara - Gradina Castelului, Hunedoara County (scientific re-assessment) 275-295 engleză
PETAC, Emanuel, VÎLCU, Aurel Emisiunile monetare de aur de tip Lysimach de la Odessos 297-308 română
PETAC, Emanuel, VÎLCU, Aurel The Lysimachus type Gold Mintage from Odessos 309-326 engleză
TATOMIR, Renata Sumpatheia. Gîndire hermeneutică și transdisciclinaritate 327-337 română
TATOMIR, Renata Sumpatheia. Hermetic throught and transdisciplinarity 339-352 engleză
MOINIER, Bernard Legiuni și unități auxiliare în marș - Despre sare și oeganizarea castrelor 353-366 română
MOINIER, Bernard Legions at auxiliaires en marche - du sel et de la castrametation 367-388 franceză
BEJENARU, Luminița, STANC, Simina Resurse animale exploatate în așezări de secole 2-7 d-Hr. Din zona cuprinsă între Dunăre și Marea Neagră: Date arheozoologice 389-398 română
BEJENARU, Luminița, STANC, Simina Animal resources exploited in settlements on the 2nd-7th centuries in the area between Danube and Black Sea: Archaeozoological data 399-409 engleză
TEOTEOI, Tudor Relevanța scrierii Vita Karoli Magni a șui Einhard pentru istoria balcanică 413-439 română
TEOTEOI, Tudor The importance of Einhard's Vita Karoli Magni for the history of the Balkans 441-467 engleză
RADICEVIC, Dejan Necropole medievale din secolele al IX-lea - al XI-lea în bazinul inferior al Dunării (porțiunea sîrbească 469-486 română
RADICEVIC, Dejan Medieval necropolises of 9th-11th century in the Lower Serbian Danube River Basin 487-514 engleză
TIRON, Tudor-Radu Heraldica domnească și boierească munteană la cumpăna veacurilor al XIV-lea - XV-lea 515-537 română
TIRON, Tudor-Radu The Wallachian Princely and noble heraldry in the turn of the fourtwnth-the fifteenth centuries 539-562 engleză
MÎNDESCU, Dragoș, PĂDURARU, Marius Vesele funerare din sticlă. Comerț, contacte interculturalwe și practici funerare în Valahia medievală 563-576 română
MÎNDESCU, Dragoș, PĂDURARU, Marius Glassware for zhe dead. Trade, intercultural contacts and mortuary customs in Late Middle Age Wallachia 577-598 engleză
PĂDURARU, Marius Documente muntenești din colecția profesor Ion Ionașcu a Muzeului Brăilei (1608-1708) 599-627 română
PĂDURARU, Marius Wallachian documents from the collection of professor Ion Ionașcu of the Brăila Museum (1608-1708) 629-649 engleză
POPESCU-SPINENI, Marin Etimologii din secolul al XVI-lea 653-665 română
POPESCU-SPINENI, Marin Sixteenth Century Etymologies 667-680 engleză
CÎNDEA, Ionel Cîteva note de lectură 683-685 română
CÎNDEA, Ionel A few reading notes 687-689 engleză