Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru Orientarea mormintelor necropolei neo-eneolitice de la Cernica. O nouî abordare .9-45 română
SÎRBU, Valeriu Observații privitoare la un ritual funerar insolit la tracii nordici din sec. V-III a. Chr. 47-80 română
ENACHE, Mihai Probleme privind izvoarele primare ale istoriei lui Alexandru cel Mare 81-118 română
COSTANDACHI, Alexandru Scurtă analiză a izvoarelor secundare ale istoriei lui Alexandru cel Mare 119-132 română
CIUPERCĂ, Bogdan Conceptul de Cultură Dridu în arheologia românească. Apariție, evoluție și controverse 133-162 română
MĂRCULEȚ, Vasile Un probleme controverse de l'histoire de la theme Paristrion-Paradounavon au XI siecle: Le gouvernement de basileios Apokapes 163-177 franceză
OȚA, Silviu Cîteva date privind decorul unor cercei de tranziție bizantină descoperiți în Peninsula Balcanică 179-211 română
AFTODOR, Ștefan Programul politic al boierimii munteme între tratatul de la Alba Iulia și urcarea pe tron a lui Matei Basarab 213-232 română
ȚURCANU, Ion Cîteva observații asupra numelui Basarabia 233-249 română
ENACHE, Mihai Tendințe în istoriografia despre Alexandru cel Mare 253-266 română
COSTANDACHI, Alexandru Principalele direcții în istoriografia referitoare la Alexandru cel Mare 267-280 română
APETREI, Cristian Cîteva considerații cu privire la specificul funcțional al bisericii din Lujeni (r. Chițmani, Ucraina) 281-288 română
CROITORU, Costin, PANDREA, Stănică, STOIAN, Viorel, VERNESCU, Mirela Cercetările arheologice din așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" (2002-2005) 291-317 română
KOGĂLNICEANU, Raluca, MORINTZ, Alexandru, NEGRU, Mircea, SCHUSTER, Cristian Notă cu privire la două ateliere de redus minereu aparinînd culturii Dridu de la Buftea, jud. Ilfov 319-333 română
CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Cercetările arheologice preventive din Brăila, punctul "Cetatea Medievală" campaniile 2008-2009 335-357 română
CÎNDEA, Ionel, CROITORU, Costin Cercetările arheologice de la Măxineni (jud. Brăila), campania 2009 359-382 română
CROITORU, Costin Despre organizarea limes-ului la Dunărea de Jos. Note de lectură (V) 385-430 română