Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) , MICU, Cristian (autor) , ȚÎRDEA, Alexandra (autor) Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) - Cuvînt înainte .9-11 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) Arheologia perioadei timpurii a epocii fierului în Dobrogea - un istoric al cercetării 13-44 română
articol de periodic ȘTEFAN, Cristian (autor) Noi date referitoare la plastica de lut din așezarea eneolitică de la Radovanu - La Muscalu 45-66 română
articol de periodic POPESCU, Anca-Diana (autor) Cele mai timpurii obiecte de argint din Europa 67-88 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) , VERNESCU, Mirela (autor) Late Copper Age and Bronze Age Tumuli in the North-Eastern Part of Brăila Plain and Covurlui Plain 89-130 română
articol de periodic FLOREA, Mihai (autor) , ȚÎRLEA, Alexandra (autor) Hoards, Feasts and Travels. Possible Social and Economic Responses to Environment and Landscape During Middle Bronze Age in NW Romania and NE Hungary 131-168 română
articol de periodic DIETRICH, Oliver (autor) Cele mai timpurii celturi din Europa de Sud-Est. Pe urmele unei inovații tehnice a epocii bronzului 169-184 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan (autor) Cîteva observații privind descoperirile de bronzuri din Bucovina 185-214 română
articol de periodic TOPAL, Denis (autor) , ȚERNA, Stanislav (autor) Ex Oriente: un depozit "răsăritean" de bronzuri de la lîngă satul Brănești, raionul Orhei, Republica Moldova 215-226 română
articol de periodic DIETRICH, Laura (autor) Visible workshops for invisible commodities. Leatherworking in the Late Bronze Age Noua culture's s'ashmounds 227-246 engleză
articol de periodic LASZLO, Attila (autor) Troia VII - reper cronologic? Din nou despre relațiile dintre regiunile istro-pontice și spațiul egeeo-anatolian la sfîrșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului în lumina noilor cercetări 247-266 română
articol de periodic BĂLAN, Gabriel (autor) Așezările fortificate din aria culturii Gava din România 267-312 română
articol de periodic ZANOCI, Aurel (autor) Fortificațiile din arealul culturilor Babadag și Cozia-Saharna 313-350 română
articol de periodic BĂȚ, Mihail (autor) , NICULIȚĂ, Ion (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Siturile de pe interfluviul Saharna Mare (sfîrșitul sec. XII-sec. III.a.Chr.) 351-372 română
articol de periodic ADAMESCU, Adrian (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Piese prelucrate din piatră și os descoperite în așezarea din prima epoca a fierului de la Vînători, jud. Galați 373-386 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , MIHAIL, Florian (autor) Așezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 387-460 română
articol de periodic SCHUSTER, Christian (autor) Prima vîrstă a fierului în bazinul Argeșului și pînă la Valea Mostiștei (Muntenia centrală, România) 461-486 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Mihai (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) Analiza antropologică a osemintelor din tumul de la Rahman (jud. Tulcea) 487-494 română
articol de periodic RADU, Valentin (autor) , STANC, Simina (autor) Exploatarea resurselor animale de către locuitorii așezării de la Niculițel (cultura Babadag): date arheozoologice 495-502 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin (autor) , STANC, Simina (autor) Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (Cultura Babadag) 503-510 română
articol de periodic MIERLĂ, Marian (autor) , PANAIT, Valentin (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) , TONE, Marcela (autor) Studiu metodologic vizînd distribuția siturilor arheologice în funcție de energie solară și tipurile majore de vegetație 511-522 română
articol de periodic Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 527-530 română